Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Law Career Services Law Career opportunities Beroepsmogelijkheden in Nederland

Notaris - Ines van Dijk

Ines van Dijk
Ines van Dijk

Ik ben Ines van Dijk, geboren op 14 november 1984 in Zwartsluis (Overijssel) en aldaar opgegroeid. Na mijn studie in Groningen ben ik verhuisd naar Amsterdam en inmiddels ben ik al weer ruim zeven jaar werkzaam bij Boekel N.V.

Wat heeft u gestudeerd?

In september 2003 ben ik in Groningen gestart met de studie Nederlands recht. Gedurende het eerste studiejaar kom je met alle facetten van het recht in aanraking. Op basis van de indrukken die ik in het eerste jaar heb opgedaan, heb ik er uiteindelijk voor gekozen om notarieel recht als studierichting te kiezen. De verschillende rechtsgebieden die je je eigen moet maken en de wijze waarop deze rechtsgebieden in de praktijk weer in elkaar kunnen grijpen, hebben mij tot deze keuze doen komen.

Aan het einde van mijn bachelor ben ik destijds nog gevraagd om deel te nemen aan de onderzoeksmaster. Deze onderzoeksmaster zou het mogelijk maken om vervolgens een promotietraject in te gaan.

"Vervul een of meerdere stages"

Hoewel het onderwijs mij aansprak, ben ik gaandeweg tot de conclusie gekomen dat mijn voorkeur uitging naar een loopbaan in het notariaat. Ik ben toen ook vroegtijdig gestopt met de onderzoeksmaster om mij volledig op de praktijk te kunnen richten.

Wat heeft u naast uw studie gedaan?

Naast mijn studie heb ik geen actief verenigingsleven gekend. Vanwege mijn werk bij mijn ouders op het bedrijf was ik ook wisselend aanwezig in Groningen hetgeen een drempel is geweest om verplichtingen aan te gaan. Niettemin heb ik genoten van mijn studententijd in Groningen. Ik heb ook tweemaal een periode als student-assistent gewerkt op de vakgroep notarieel recht. In dat kader ben ik destijds ook betrokken geweest bij het maken van de diverse registers bij de Handboeken die onder leiding van professor Verstappen voor het notariaat worden uitgegeven.

Bij mijn ouders op het bedrijf heb ik vele diverse taken verricht. Ik ben zowel als productiemedewerker als administratief medewerker geweest in de banketfabriek van mijn ouders.

Gedurende de laatste maanden van mijn studie ben ik voor drie dagen in de week werkzaam geweest als werkstudent bij Boekel N.V. (destijds nog genaamd Boekel De Neree N.V.) Ik heb toen kennis mogen maken met het notariaat van Boekel hetgeen geleidt heeft tot een vaste aanstelling als kandidaat-notaris in 2008.

Wat houdt uw huidige werk in?

Thans ben ik binnen Boekel N.V. werkzaam op het notariaat als toegevoegd notaris. Na eerst zes jaar als kandidaat-notaris werkzaam te zijn geweest, mocht ik in augustus 2014 de stap maken om toegevoegd notaris te worden. Het zijn van toegevoegd notaris houdt in dat ik kortgezegd alle bevoegdheden heb die een notaris ook heeft met als belangrijkste verschil dat ik in loondienst ben. Formeel sta ik onder de exclusieve instructie van de notaris aan wie ik ben toegevoegd. In de praktijk komt het er bij Boekel op neer dat ik tezamen met de notaris aan wie ik toegevoegd ben de praktijkgroep aanstuur en verder vormgeef. Wij hebben intern de afspraak dat ik eindverantwoordelijk ben voor alle onroerend goed dossiers die binnen ons praktijk behandeld worden. Dit betekent dat twee medewerkers uit ons team volledig verantwoording afleggen aan mij. De andere medewerkers uit ons team werken op een meer incidentele basis voor mij. De dossiers die zij behandelen staan onder mijn supervisie. Ik ben als toegevoegd notaris eindverantwoordelijk voor deze dossiers. Dit houdt in dat men bij inhoudelijke vragen over het dossier dan wel vragen die betrekking hebben op de beroepsethiek bij mij terecht kan. Je overlegt samen over de koers die je gaat varen in een dossier. Daarnaast behandel ik ook zelfstandig nog dossiers op het gebied van registergoederenrecht alsook ondernemingsrecht. Planning en overzicht is belangrijk om alles in goede banen te kunnen leiden.

Welke competenties zijn het meest belangrijk in deze baan?

In deze functie is het belangrijk om sturing/coaching te geven aan de mensen die voor je werken en om beslisvaardig te zijn. In dat kader moet je stevig in je schoenen staan. Beslissingen durven nemen die niet altijd leuk zijn. Medewerkers aanspreken op hun functioneren hoort er ook bij, maar belangrijk is ook uit te spreken wanneer dingen goed gaan. Dat alles moet op een natuurlijke wijze plaatsvinden. Het doel uiteindelijk is om een goed functionerend team te hebben, zowel op inhoudelijk als sociaal vlak. Ik mag mij gelukkig prijzen met zo'n team. Gezien de omstandigheid dat ik zelf nog maar 30 jaar ben en enkele mensen binnen mijn team meer ervaringsjaren hebben dan wel ouder van leeftijd zijn, kan het soms wel een uitdaging zijn om alles in goede banen te leiden. Je moet de juiste weg vinden in hoe je met een ieder omgaat om zodoende het gewenste resultaat te bereiken. Uiteindelijk geldt dat je het met elkaar moet doen en wel op een positieve manier. Naast de uitdaging om de inhoud en serviceverlening op het niveau te hebben en houden waarop het moet zijn, is dat de leukste uitdaging. Dit alles natuurlijk naast de inhoud van het vak van notaris. De uitdaging om ieder dossier weer tot een goed eind te brengen ondanks de uitdagingen die op je pad komen.

Hoe bent u op die plek gekomen? Hoe ziet uw loopbaan er uit?

Toen ik mijn keuze om te stoppen met de onderzoeksmaster met professor Verstappen besprak, kwam ter sprake wat ik ambieerde. Ik wilde graag praktijkervaring op doen. Zodoende kwamen wij te spreken over het type kantoor dat bij mij zou passen. Gezien de reisafstand van Groningen naar Amsterdam en mijn drukke werkschema heb ik tijdens mijn studie weinig de gelegenheid gehad om deel te nemen aan kantoorbezoeken. Ik had dan ook nog niet kunnen proeven aan de cultuur bij de verschillende kantoren in Amsterdam. Ik ben altijd werkzaam geweest bij mijn ouders op het bedrijf en bij de vakgroep notarieel recht. Beide werkomgevingen kenmerkten zich door toegankelijkheid en een zekere vorm van nuchterheid. Zodoende werd Boekel geopperd als kantoor. Na een kennismaking op een banenmarkt met de recruiter van Boekel destijds heb ik besloten te solliciteren als werkstudent. Na afloop van mijn werkstudentschap was het gevoel wederzijds goed en ben ik aangenomen als kandidaat-notaris. Het is een goede beslissing geweest. Ik heb vele mogelijkheden gehad om mijzelf te ontwikkelen en heb zelfs de kans gekregen om al op jonge leeftijd toegevoegd notaris te worden. En de toekomst? Ik hoop op korte termijn door te mogen groeien tot volwaardig notaris.

Heeft u loopbaantips voor onze studenten?

De belangrijkste tips die ik wil meegeven zijn:

1) doe praktijkervaring op. De praktijk is totaal anders dan de theorie. Op deze wijze kun je er goed achterkomen waar je hart ligt. Besef je ook dat er binnen de verschillende rechtsgebieden accent verschillen zijn. Het type cliënten en dossiers kan per praktijk ontzettend verschillen.

2) zoek een werkomgeving waar je je als persoon prettig voelt. Het team waarbinnen je werkt is van groot belang. Plezier binnen je team, maakt je werk veel makkelijker en leuker. Alleen dan kun je het op de lange termijn volhouden.

Laatst gewijzigd:18 december 2023 12:48