Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Law Career Services Law Career opportunities Beroepsmogelijkheden in Nederland

Kandidaat-notaris – Martine ten Hove

Martine ten Hove
Martine ten Hove

Ik ben Martine ten Hove, 29 jaar en al ruim 10 jaar inwoner van de stad Groningen. Na mijn jeugd doorgebracht te hebben in de kop van Overijssel ben ik op mijn 18e naar Groningen verhuisd. Na mijn studententijd had ik niet de behoefte om mee te gaan in de massale studentmigratie richting de Randstad en had ik het geluk in het Noorden te kunnen blijven werken. Ik heb op diverse plekken in Groningen gewoond. Sinds twee jaar is de Noorderplantsoenbuurt mijn thuis en daar zie ik mezelf voorlopig ook niet vertrekken.

Wat heeft u gestudeerd?

In mijn eerste studiejaar ben ik begonnen met de studie Law in Europe en heb tegelijkertijd ook mijn eerstejaars Nederlands recht behaald. De focus lag bij Law in Europe (destijds) met name op Duitsland.

"Kies voor een vak waar je passie ligt"

Dit aspect vond ik uiteindelijk toch minder interessant waardoor ik besloot in mijn tweede studiejaar Notarieel Recht te gaan studeren. De diversiteit van de rechtsgebieden maakte voor mij dat Notarieel Recht een studie is die ik met veel plezier heb gevolgd. Na het behalen van mijn bachelor werd duidelijk dat ik in aanmerking kon komen voor de praktijkmaster Notarieel Recht. Ik heb de toelatingsprocedure doorlopen en kreeg bericht dat ik was toegelaten. Een ontzettend mooie kans! Tijdens een zomervakantie had ik al stagegelopen bij een notariskantoor, maar dit is niet te vergelijken met de ervaringen die je op doet tijdens de praktijkmaster. Ik kon via dit programma vijf maanden meelopen binnen de praktijk van Trip Advocaten & Notarissen, een gerenommeerd kantoor in het Noorden. Doordat je vier dagen per week op kantoor werkzaam bent, leer je de organisatie en de diverse notariële vakgebieden goed kennen. Daarnaast is het de bedoeling dat je afstudeerscriptie wordt geschreven over een onderwerp dat je tegenkomt in de praktijk. Op deze manier kon ik de kennis die ik opgedaan had in de collegebanken toepassen op een onderwerp dat in verbinding stond met de notariële praktijk.

Wat heeft u naast uw studie gedaan?

Groningen biedt genoeg mogelijkheden om van het studentenleven te genieten. Ik vond het leuk om tijdens mijn studie mijn kennis te gebruiken voor mensen die zich in een positie bevonden waarin alles niet altijd makkelijk is. Ik heb met veel plezier drie jaar ervaring opgedaan bij de Belastingwinkel. De Belastingwinkel helpt mensen met een minimuminkomen met het indienen van hun aangifte inkomstenbelasting. Tijdens deze periode ben ik veel verschillende mensen met diverse achtergronden tegengekomen. Een ervaring waarvan ik veel heb geleerd, ook in het omgaan met mensen. Daarnaast ben ik tijdens mijn studie lid geweest van de notariële studievereniging Vevonos. Via een studievereniging leer je de mensen met wie je in de collegebanken zit beter kennen en worden verschillende activiteiten georganiseerd. Ik ben zelf ook lid geweest van de symposiumcommissie. Bij het organiseren van een dergelijk evenement werk je nauw samen met een aantal medestudenten en probeer je er samen een top dag van te maken. In de laatste jaren van mijn studie ben ik lid geweest van de opleidingscommissie Notarieel Recht. Via deze commissie krijg je als student de mogelijkheid om in samenspraak met docenten/professoren invloed uit te oefenen op het universitaire opleidingsprogramma. Ik vond het belangrijk om op deze manier mijn stem te laten horen.

Wat houdt uw huidige werk in? Welke competenties zijn het meest belangrijk in deze baan?

Als kandidaat-notaris werk ik met name binnen de secties ondernemingsrecht en commercieel vastgoed. Er gaan verschillende ingewikkelde juridische casussen via mijn bureau. Van het begeleiden van een juridische herstructurering binnen een vennootschapsstructuur (juridische fusies/splitsingen) tot het schrijven van een turnkeykoopovereenkomst (herontwikkeling vastgoed). Naast het opstellen van contracten en notariële akten bestaat het werk voor een groot deel uit advisering. Het meedenken met een klant in oplossingen die het beste aansluiten bij zijn/haar behoeftes. Van het vooroordeel dat een (kandidaat-)notaris de hele dag gebruik maakt van de toetsten CTRL V en CTRL C gaan mijn haren overeind staan. Het is soms best lastig om de toegevoegde waarde van ons vakgebied voor klanten zichtbaar te maken. Met name particulieren zien de notaris als een tussenstation om bijvoorbeeld eigenaar te worden van hun woning. Zij zien niet al het werk dat moet worden verricht voordat de leveringsakte wordt gepasseerd. Door in begrijpelijk taal de taaie kost van een notariële akte uit te leggen en persoonlijke aandacht te hebben voor de klant hoop ik het beeld van de stoffige akte stempelaar te veranderen. Qua competenties blijft een goede juridische basis essentieel. Daar bouw je uiteindelijk op verder. Maar daarnaast worden ook commercialiteit en communicatie steeds belangrijker. Het buiten de kaders (durven) denken en op een toegankelijk wijze juridische kwesties kunnen uitleggen maken dat het vak zeker de nodige uitdagingen biedt.

Hoe bent u op die plek gekomen? Hoe ziet uw loopbaan eruit?

Via de praktijkmaster Notarieel Recht ben ik bij Trip Advocaten & Notarissen mijn loopbaan begonnen. Na mijn stage kon ik als werkstudent blijven werken bij Trip en kon ik mijn scriptie afronden. Eind 2008/begin 2009 begonnen de eerste verschijnselen van de crisis al zichtbaar te worden, maar gelukkig was er een vacature binnen Trip op het moment dat ik klaar was met mijn studie. In februari 2009 begon ik officieel als kandidaat-notaris. Tijdens de ruim zes jaar dat ik voor Trip werkzaam ben, heb ik op al onze vestigingen gewerkt. Ik heb de dynamiek en diversiteit van onze verschillende vestigingen beleefd en daar veel mooie ervaringen opgedaan. Inmiddels werk ik alweer twee jaar op onze hoofdvestiging in Groningen. In 2012 heb ik mijn beroepsopleiding Notarieel Recht afgerond en ben ik waarnemingsbevoegd. Vanaf het moment dat je waarnemingsbevoegd bent, mag je bij afwezigheid van de notaris zelf akten passeren. Binnen Trip wordt voldoende ruimte gegeven om ook daadwerkelijk akten te passeren. Het is goed om die ervaring op te doen. Vanwege mijn leeftijd wordt er soms wat verrast gekeken als ik de akte passeer, maar daar laat ik mij niet door uit het veld slaan. Onlangs heb ik een nieuwe baan gevonden als kandidaat-advocaat bij DuretTrip Notarissen in Zwolle.

Heeft u loopbaantips voor onze studenten?

Het blijft van belang om een goede juridische basis te leggen tijdens je studie, maar alleen hoge cijfers zijn tegenwoordig geen garantie meer voor een baan. Ontwikkel je talenten zowel binnen als buiten de universiteit. Doe ervaring(en) op binnen de juridische wereld door een stage of werkstudentschap. Leer verschillende kantoren kennen via een studievereniging, bedrijfsbezoeken en masterclasses. Let daarbij ook op de bedrijfscultuur en de vraag naar ervaringen van mensen die bij een kantoor werken/hebben gewerkt. Het is prettig om via deze wegen alvast je toekomstige werkomgeving te verkennen. Maar de belangrijkste tip is om te kiezen voor een vak waar je passie ligt en voor een organisatie waar je jezelf kunt zijn.

Laatst gewijzigd:18 december 2023 12:56