Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Law Career Services Law Career opportunities Beroepsmogelijkheden in Nederland

Adviseur Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, voorheen Juridisch Medewerker - Eline Hogervorst

Eline Hogervorst, 26 jaar. Ik heb 6 jaar met veel plezier in Groningen gestudeerd
(4 jaar bachelor, 2 jaar master).

Eline Hogervorst
Eline Hogervorst

Wat heeft u gestudeerd?

Bachelor Nederlands recht en Master Rechtsgeleerdheid met als specialisatie Privaatrecht.

Wat heeft u naast uw studie gedaan?

 • Lid studentenvereniging Albertus Magnus.
 • Actief bij studievereniging JFV Groningen; Excursiecommissie, organiseren van vijf binnenlandse en één buitenlandse excursie.
 • Voorzitter JFV Carrièreboard, organiseren van sollicitatietrainingendag, carrièretour en recruitmentdiners.
 • Rechtswinkel Groningen, verlenen van gratis, telefonisch juridisch advies.
 • Student Stage bij JPR Advocaten te Deventer.
 • Voorzitter Politieke Activiteiten Commissie bij de Studenten Organisatie Groningen (SOG).
 • Bijbaantjes: Juridisch administratief medewerkster bij een advocaat (eenpitter) en overblijfjuf bij Nassauschool te Groningen.
"Verricht tijdens je studie veel nevenactiviteiten"

Wat houdt uw vorige werk in? Welke competenties zijn het meest belangrijk in deze baan?

Juridisch Medewerker bij Ploum Lodder Princen te Rotterdam. Sectie contracten en concurrentie (verbintenissenrecht en mededingingsrecht). Zoeken naar relevante jurisprudentie, regelgeving en literatuur. Opstellen processtukken. Schrijven van notities. Bijwonen van zittingen en overleggen met cliënten.

Belangrijkste competenties:

 • Communicatief en presentatievaardig; het kunnen overbrengen van ideeën, kennis en meningen in begrijpelijke taal, zowel mondeling als schriftelijk.
 • Leergierig; vermogen en behoefte om nieuwe informatie en ideeën op te nemen en effectief toe te passen.
 • Betrouwbaar en integer; het nakomen van afspraken en het waarmaken van gestelde doelen.
 • Accuratesse; nauwkeurig en zorgvuldig werken, hebben van een goed oog voor details gericht op het voorkomen van fouten en slordigheden.
 • Initiatief tonen en durven; het vermogen om kansen, mogelijkheden en bedreigingen te signaleren en uit jezelf actie te ondernemen om de gang van zaken te beïnvloeden.
 • Cliëntgerichtheid; inlevingsvermogen, onderzoeken van wensen en behoeften van de cliënt en hiernaar handelen.

Hoe bent u op die plek gekomen? Hoe ziet uw loopbaan eruit?

Tijdens het afstuderen ben ik fulltime bij Suitsupply gaan werken als office manager. Hier kwam ik via een vriendin terecht. Bij Suitsupply heb ik een half jaar gewerkt. Eenmaal afgestudeerd ben ik verder gaan zoeken naar een juridische baan. Een andere vriendin werkte toen al bij Ploum, via haar heb ik dit kantoor leren kennen. Dit geeft maar weer het belang van een goed netwerk weer!

Heeft u loopbaantips voor onze studenten?

Tijdens je studie veel nevenactiviteiten verrichten. Hierdoor kun je je persoonlijk ontwikkelen en dit helpt je bij het opbouwen van je netwerk.

Laatst gewijzigd:18 december 2023 12:48