Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Law Career Services Law Career opportunities Beroepsmogelijkheden in Nederland

Hoogleraar – Heinrich Winter

logo
Heinrich Winter

Mijn naam is Heinrich Winter. Ik ben hoogleraar Bestuurskunde aan de faculteit rechtsgeleerdheid van de Rijksuniversiteit en daarnaast directeur bij juridisch en bestuurskundig onderzoeks- en adviesbureau Pro Facto.

Wat heeft u gestudeerd?

Ik studeerde van 1980 tot 1986 juridische bestuurswetenschappen en sociologie. Direct na afronding van mijn studie bestuurswetenschappen ben ik bij de vakgroep Bestuursrecht en Bestuurskunde aan de slag gegaan voor een contractonderzoek.

Wat heeft u naast uw studie gedaan?

Naast mijn studie deed ik vrijwilligerswerk bij VluchtelingenWerk in Groningen. Nadat ik ging werken bleef ik dat doen, maar de combinatie werd toen lastiger. Ik ben wel bij VluchtelingenWerk doorgegaan, uiteindelijk als lid van het landelijke Dagelijks Bestuur van de landelijke Vereniging. In alle opzichten een leerzame tijd. Ik heb er mijn fascinatie voor het vreemdelingenrecht aan overgehouden. Een vak dat ik lange tijd, naast refugee & asylum law aan de rechtenfaculteit heb gedoceerd.

Wat houdt uw huidige werk in?

"Volg je hart"

Ik ben nu hoogleraar Bestuurskunde aan de RUG en directeur van onderzoeks- en adviesbureau Pro Facto. Als hoogleraar Bestuurskunde geef ik uiteraard onderwijs. Op dit moment verzorg ik voor onze studenten en voor studenten uit andere faculteiten het vak Elementaire Bestuurskunde: een kennismaking met de bestuurskunde.

Verder ben ik begeleider bij het vak 'Bestuurskundig onderzoeksproject'. Studenten voeren bij dat vak zelf een sociaal-wetenschappelijk onderzoek uit naar actuele en voor de bestuurspraktijk relevante onderwerpen. Twee jaar geleden onderzochten we het misbruik dat van de Wet openbaarheid van bestuur wordt gemaakt en hoe gemeenten en de politie daarmee om gaan. We richtten een enquête aan alle Nederlandse gemeenten en deden case study's bij 4 gemeenten en de Nationale Politie. Het afgelopen jaar keken we naar de manier waarop de NAM omgaat met schadeclaims in het gaswinnings-/aardbevingsgebied. Studenten interviewden meer dan vijftig getroffen inwoners en rapporteerden daarover.

Mijn werk bestaat verder natuurlijk uit publiceren. Daarbij gaat mijn belangstelling uit naar onderwerpen op het terrein van toezicht en rechtshandhaving, (wets)evaluatieonderzoek en het bestuursprocesrecht. Bij Pro Facto ben ik overwegend betrokken bij beleidsonderzoek voor lagere overheden en ministeries. Vaak gaat het om evaluatieonderzoek, bijvoorbeeld van wetgeving (zoals de Voetbalwet, zorgwetgeving of de werking van wetgeving in Caribisch Nederland) of van een organisatorisch construct (zoals de Dialoogtafel).

Welke competenties zijn het meest belangrijk in deze baan?

Spannend van werken bij een commerciële organisatie is dat een belangrijk deel van het werk gaat over het binnenhalen van nieuw werk. Dat betekent ook dat ik over verschillende competenties moet beschikken. Voor het binnenhalen van opdrachten zijn weer andere vaardigheden vereist als voor het verzorgen van onderwijs. Gestructureerd werken is in mijn ogen erg belangrijk; dat moet ook wel als je meerdere banen wilt combineren. Het uitvoeren van onderzoek (en vaak ook daarover publiceren) is meestal teamwork: daarvoor moet je goed kunnen samenwerken.

Hoe bent u op die plek gekomen? Hoe ziet uw loopbaan er uit?

Direct na mijn afstuderen werd ik door de toenmalige hoogleraar Bestuurskunde, Marten Oosting - mijn scriptiebegeleider - gevraagd voor een contractonderzoek bij de vakgroep Bestuursrecht en Bestuurskunde. Dat is me zo goed bevallen dat ik er niet meer weg ben gegaan. Na mijn promotie heb ik wel deeltijdontslag genomen en ben ik commerciële activiteiten gaan ontwikkelen. Die werkzaamheden combineer ik nog steeds.

Heeft u loopbaantips voor onze studenten?

Volg je hart, doe waar je plezier in hebt. Oriënteer je breed in je studie, maar vooral ook daarnaast. Haal alles er uit wat er in zit, dat maakt de studie en het leven de moeite waard.

Laatst gewijzigd:18 december 2023 12:48