Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Law Career Services Law Career opportunities Beroepsmogelijkheden in Nederland

Hoofd Legal Office, Ressortpakket Arnhem-Leeuwarden – Liesbeth Joosten–van der Veen

Liesbeth Joosten-van der Veen
Liesbeth Joosten-van der Veen

Mijn naam is Liesbeth Joosten-van der Veen. Ik ben 52 jaar, getrouwd en ik heb 2 zonen. Ik woonde en werkte als afdelingshoofd Interventies in Groningen. Dit interview gaat over die periode.

Wat heeft u gestudeerd?

Ik ben in 1986 afgestudeerd aan de Juridische faculteit van de Universiteit in Groningen. Afstudeerrichtingen: Privaatrecht en Strafrecht.

Wat heeft u naast uw studie gedaan?

Naast mijn studie heb ik als grimeur gewerkt.

Wat houdt uw huidige werk in? Welke competenties zijn het meest belangrijk in deze baan?

"Orienteer je zo breed mogelijk"

Ik ben senior officier van justitie en hoofd van de afdeling Interventies bij het arrondissementsparket Noord-Nederland. Als afdelingshoofd geef ik leiding aan zo'n 60 collega's (officieren en beoordelaars) en maak ik deel uit van het managementteam van parket Noord-Nederland. Daarnaast sta ik op zitting en werk ik op onze zsm-locatie (werkwijze waar het OM samen met ketenpartners probeert op een zo snelle, selectieve en effectief mogelijke wijze zaken die vallen onder de veelvoorkomende criminaliteit, af te handelen).

Specifieke portefeuilles: Opleidingen, Slachtofferbejegening.
Competenties: maatschappelijke oriëntatie, organisatie sensitiviteit, samenwerkingsgerichtheid, ontwikkelvermogen en leidinggevende vaardigheden.

Hoe bent u op die plek gekomen? Hoe ziet uw loopbaan eruit?

Na het afronden van mijn studie, heb ik eerst 6 jaar als senior beleidsmedewerker gewerkt bij het ressortsparket in Leeuwarden. Ik ben daarna overgestapt naar het Ministerie van Verkeer en Waterstaat en vervolgens Economische Zaken. Aandachtsveld: Telecommunicatie. Na een korte periode als beleidsmedewerker gewerkt te hebben, ben ik in diverse leidinggevende functies terecht gekomen en heb ik diverse projecten geleid die te maken hadden met het verzelfstandigen van overheidsorganisaties. Rode draad in veel van mijn functies: Verhouding tussen Beleid en Uitvoering, Ketensamenwerking en beleidsontwikkeling. In 2006 heb ik gesolliciteerd als officier van justitie en vanaf 2007 werk ik als zodanig binnen het OM. Naast all round officier, heb ik ook gewerkt als Jeugdofficier. Sinds 2011 combineer ik deze functie met leidinggevende posities binnen de organisatie. Eerst als hoofd van de afdeling Beleid en Strategie en sinds 2013 als hoofd van de afdeling Interventies.

Heeft u loopbaantips voor onze studenten?

Oriënteer je zo breed mogelijk en doe zoveel mogelijk verschillende werkervaringen op.

Laatst gewijzigd:18 december 2023 12:48