Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Law Career Services Law Career opportunities Beroepsmogelijkheden in Nederland

Fiscalist Vennootschapsbelasting - Dewi Duran

Dewi Duran
Dewi Duran

Wat heeft u gestudeerd?

In 2014 ben ik afgestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen. In het eerstejaar heb ik mij ingeschreven voor Internationaal en Europees recht. Het eerste jaar betrof een algemeen jaar. In dit jaar kwam ik er achter dat ik de meeste affiniteit heb met belastingrecht en privaatrecht. Om die reden ben ik na mijn eerstejaars begonnen met de bachelor- en masteropleidingen Rechtsgeleerdheid (Nederlands recht, specialisatie privaatrecht), Fiscaal recht en Notarieel recht. Tijdens de masterfase ben ik gevraagd om te solliciteren naar de research master functionaliteit van het recht. Deze master heeft mij geleerd om ook anders naar het recht te kijken dan enkel het interpreteren en toepassen van wet- en regelgeving. Ook de uitwerking van wetten op de maatschappij kwam bijvoorbeeld aan de orde. Verder werd in vergelijking met de reguliere masters, veel meer aandacht besteed aan schrijfvaardigheden en presentatievaardigheden. Waardoor ook deze laatste master een goede aanvulling was op mijn studies. Met de genoemde masters op zak ben ik begin 2015 begonnen bij de Belastingdienst als fiscalist vennootschapsbelasting waar ik tot op heden werkzaam ben.

Wat heeft u naast uw studie gedaan?

"Ik zou alle studenten willen meegeven om een stage te lopen of te studeren in het buitenland"

Gedurende mijn studie heb ik meerdere bijbanen gehad en heb ik 20 uur per week gewerkt. Zo ben ik onder andere caissière in een supermarkt geweest en zweminstructrice. Op inhoudelijk vlak ben ik naast mijn studies werkzaam geweest als onderzoeksassistent. Na het behalen van de bachelors heb ik een half jaar in Yogyakarta gestudeerd. Yogyakarta is een studentenstad in Indonesië. Na dit half jaar heb ik nog twee maanden gereisd door Azië. Tijdens mijn tijd in het buitenland heb ik veel geleerd over verschillende culturen.

Wat houdt uw huidige werk in?

Momenteel ben ik werkzaam binnen de Belastingdienst te Amsterdam in een nieuw opgericht team, het Bureau belastingplicht overheidsondernemingen (BBO). Dit team houdt zich bezig met de belastingplicht van overheidsondernemingen, waaronder provincies, gemeenten en waterschappen. De focus van mijn werkzaamheden ligt in het uitleggen van de wet en het in gesprek gaan met deze instanties om de invoering van de wet in zo goed mogelijke banen te leiden. In dit kader ben ik bezig met het schrijven van memo’s, behandelen van verzoeken en bezoek ik verschillende instellingen.  

Hoe bent u op die plek gekomen? Hoe ziet uw loopbaan eruit?

Het BBO is verantwoordelijk voor het aangiftejaar 2016. Na het finaliseren van alle fiscale en processuele zaken over dit jaar, wordt de behandeling gedecentraliseerd en zal de belastingplicht vanaf het kalenderjaar 2017 niet meer bij het BBO liggen. Ik ben voornemens mijn loopbaan voort te zetten in Groningen. Ik ambieer een functie als fiscalist of vaktechnisch adviseur binnen de Belastingdienst.

Heeft u loopbaantips voor onze studenten?

Ik zou alle studenten willen meegeven om een stage te lopen of te studeren in het buitenland. Dit is niet alleen leerzaam en leuk, maar staat ook nog een goed op je CV.

Laatst gewijzigd:18 december 2023 12:55