Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Law Career Services Law Career opportunities Beroepsmogelijkheden in Nederland

Commissaris van de koning – René Paas

René Paas
René Paas

Wat heeft u gestudeerd?

Ik studeerde van 1984 tot 1991 Nederlands recht (staats- en bestuursrecht) en de juridisch- bestuurswetenschappelijke studierichting.

Wat heeft u naast uw studie gedaan?

Ik heb in Groningen veel geleerd, gewoon door het te doen. Voor een deel door actief te worden binnen de faculteit (studentenjaarcommissie, juridisch spreekuur Oranjewijk, secretaris van 'Dorknoper', studentassistent bij de vakgroep Bestuursrecht en Bestuurskunde). Ik roeide bij Gyas (was daar redacteur van het clubblad en secretaris van de geschillencommissie).

.
.

Ook bracht ik zorgwekkend veel tijd door bij de politieke jongerenorganisatie CDJA (voorzitter van de afdeling Groningen, en landelijk vice-voorzitter CDJA-raad, redactielid en voorzitter van de commissie milieu). Daarna was het nog maar een kleine stap naar de gemeenteraad van Groningen, waar ik in mijn laatste studiejaar lid van werd.

Wat houdt uw huidige werk in? Welke competenties zijn het meest belangrijk in deze baan?

Dit antwoord slaat op de vorige baan van de heer Paas:

Ik ben voorzitter van Divosa, de vereniging van gemeentelijke directeuren op het gebied van werk en inkomen. Een smaakmakende organisatie in een turbulente omgeving. Belangenbehartiger naar buiten, veranderaar in eigen huis. Gesprekspartner voor ambtenaren, werkgevers en politici. Vertegenwoordiger van sociale diensten in de wereld van de sociale zekerheid en in de pers. Strategisch inzicht en het vermogen mensen mee te krijgen zijn de belangrijkste competenties bij mijn baan.

Hoe bent u op die plek gekomen? Hoe ziet uw loopbaan eruit?

Projectsecretaris, Ministerie van Economische Zaken (een uit de hand gelopen stage) 1989-1990
Onderzoeksmedewerker, vakgroep economie en openbare financiën 1991
Medewerker bestuurszaken, Gemeente Roden 1991-1992
Organisatieadviseur, BDO 1992-1996
Wethouder Groningen 1996-2005
Voorzitter CNV vakcentrale   2005-2009
Voorzitter Divosa Sinds 2009

(Ik heb naast mijn hoofdfuncties altijd vrij veel andere dingen gedaan. Vaak hadden latere hoofdfuncties iets met vroegere nevenfuncties te maken)

Heeft u loopbaantips voor onze studenten?

Wees niet selectief. Er is veel interessant. Ik kijk op mijn studietijd terug als een ongelooflijk leerzame speeltuin. Dus voor mij gold: speel en geniet. Je leert alleen door te doen, door dingen te ondernemen en fouten te maken. En als je veel tegelijk doet, leer je vanzelf plannen!

Laatst gewijzigd:18 december 2023 12:48