Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Law Career Services Law Career opportunities Beroepsmogelijkheden in Nederland

Belastinginspecteur - Geeske de Graeff- Hamminga

Geeske de Graeff-Hamminga
Geeske de Graeff-Hamminga

Wie bent u?

Mijn naam is Geeske de Graeff-Hamminga, werkzaam als belastinginspecteur, gehuwd en moeder van drie kinderen.

Welke richting/richtingen/opleidingen heeft u bij onze faculteit gekozen?

Ik heb in Groningen notarieel recht gestudeerd van 1975-1981 en daarna fiscaal recht in Leiden van 1982-1984.

quote

Wat heeft u naast uw studie gedaan?

Tijdens mijn studie ben ik 9 maanden student assistent geweest bij notarieel recht. Ik ben actief lid geweest van Vindicat, o.a. lid van de Senaat en bestuurslid van de Groninger Studenten Hockey Club. Daarnaast heb ik een aantal jaren op het hoogste niveau gehockeyd.

Wat houdt uw huidige werk in? Welke competenties zijn de belangrijkste in deze baan?

Ik houd mij in mijn dagelijkse werk bezig met de grote fiscale fraude zaken in de drie noordelijke provincies. In die hoedanigheid werk ik veel samen met de FIOD en het Functioneel Parket.

Kennis van het (fiscale) strafrecht en het formele belastingrecht, goede contactuele en communicatieve vaardigheden en het vermogen om complexe fiscale vraagstukken te analyseren zijn de belangrijkste competenties voor deze functie.

Hoe bent u op die plek gekomen? Hoe ziet uw loopbaan er uit?

Ik heb ongeveer 15 jaar als inspecteur vennootschapsbelasting gewerkt bij Grote Ondernemingen. Nadat ik een aantal keren met fraude zaken, waaronder de bouwfraude, in aanraking was gekomen besloot ik om me meer te verdiepen in het fiscale strafrecht. Vervolgens ben ik fraude coördinator bij Grote Ondernemingen geworden en nu ben ik contactambtenaar Formeel Recht, de centrale figuur in het werkveld fiscaliteit versus strafrecht voor de noordelijke kantoren van MKB, Emmen, Groningen en Leeuwarden

Heeft u loopbaantips voor onze studenten?

De Belastingdienst is een boeiende werkgever, die verschillende carrière mogelijkheden biedt, van specialist tot manager en van civilist tot fiscaal jurist. Probeer tijdens je studie stage(s) te lopen, waardoor je beter zicht krijgt op potentiele werkgevers. Studeren is niet heilig, doe er dus vooral interessante en leerzame dingen naast.

Laatst gewijzigd:18 december 2023 12:48