Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Law Career Services Law Career opportunities Beroepsmogelijkheden in Nederland

Advocaat – Jonathan Bakker

Jonathan Bakker
Jonathan Bakker

Mijn naam is Jonathan Bakker (26). Ik ben opgegroeid in de stad Groningen en heb daar ook mijn studie gevolgd. Hoewel ik nu al ruim drie jaar in Amsterdam woon, kom ik nog graag voor een bezoekje naar het Hoge Noorden.

Wat heeft u gestudeerd?

Ik heb de bachelor rechtsgeleerdheid gevolgd, waarbij ik ook heb deelgenomen aan het honoursprogramma. Na mijn bachelor ben ik de onderzoeksmaster gaan doen, waarbij ik alle vakken van privaatrecht heb gevolgd, en de meeste van ondernemingsrecht. Ik heb mijn scriptie geschreven over causaliteitsonzekerheid en de proportionele benadering van aansprakelijkheid.

Wat heeft u naast uw studie gedaan?

Naast dat ik altijd een bijbaan heb gehouden, heb ik niet stilgezeten tijdens de studie. Zo heb ik twee commissies en een bestuursjaar bij civielrechtelijke studievereniging Diephuis gedaan. In dat kader ben ik gestimuleerd om mij te oriënteren op de advocatuur en ben ik praktisch bezig geweest met onder meer pleitoefeningen en heb ik aan een aantal business courses meegedaan. In mijn laatste studiejaar heb ik nog een stage gelopen en ben ik werkstudent geweest bij twee kantoren op de zuidas.

"Life starts at the end of your comfort zone"

In mijn master heb ik nog twee jaar bij de vakgroep privaatrecht gewerkt als student-assistent van prof. mr. Krans. Het enige waar ik spijt van heb dat ik het niet gedaan heb, is een periode studeren of stagelopen in het buitenland.

Wat houdt uw huidige werk in? Welke competenties zijn het meest belangrijk in deze baan?

In mijn huidige functie leg ik mij toe op commercial litigation, zowel bij de ‘gewone’ rechter als in arbitrage. Tevens leg ik mij toe op kartelschadezaken.” Kort gezegd, voer ik aansprakelijkheidsprocedures over contracten of onrechtmatige daad. Daarnaast adviseer ik over onder meer het opstellen van contracten. In de praktijk betekent dit dat ik veel processtukken opstel, cliënten bel, strategie uitstippel met collega's of adviezen schrijf. Met een mix van schrijf- en taalvaardigheid, analytisch vermogen, sociale skills, en - niet onbelangrijk - kennis van het recht, kom je daarbij een heel eind. Hoewel men zegt dat je als beginnend advocaat-stagiaire nog niets weet, heb ik gemerkt dat mijn kennis van het recht, die ik met name in mijn master heb opgedaan, vanaf dag één van pas komt om goed werk te leveren, zowel intern als extern. In dat kader zou ik willen toevoegen dat interesse in het vakgebied onontbeerlijk is. Hoewel ik het leuk vind om te doen, gebiedt de eerlijkheid mij te zeggen dat ik nog niet met enige regelmaat in de rechtbank sta; het grote belang van onze zaken (en cliënten) dicteert in de regel dat meer senior advocaten het woord voeren.

Hoe bent u op die plek gekomen? Hoe ziet uw loopbaan eruit?

Hoewel ik geen rechten ben gaan studeren om advocaat te worden, is mijn ambitie om het wel te worden tijdens mijn studie gegroeid. Door mijn tijd bij Diephuis heb ik mij breed in de advocatuur kunnen oriënteren. Ik heb in die tijd een groot aantal kantoren (waaronder Simmons & Simmons) van dichtbij gezien, en zo gezien hoe leuk de advocatuur is. Mij werd door onder meer mijn stage en mijn deelname aan een aantal pleitwedstrijden duidelijk dat ik in een procespraktijk aan de slag wilde gaan. Daarbij wilde ik graag bij een internationaal kantoor werken, omdat daarmee meer mogelijkheden bestaan eens in het buitenland te werken en gebruik gemaakt kan worden van een groot internationaal netwerk. Veel van mijn cliënten zijn ook buitenlandse ondernemingen. Doordat bij Simmons & Simmons geen sectiewissel plaatsvindt, en ik al kennis had gemaakt met het kantoor, was mijn keuze toen er een vacature op de sectie Dispute Resolution open kwam geen lastige. Niet onbelangrijk was daarbij ook dat Simmons & Simmons meedoet aan de Law Firm School, waardoor een goede opleiding gewaarborgd is. Ik ben nu twee jaar onderweg, en hoor over een jaar of ik 'medewerker' kan worden. Als medewerker draag je meer verantwoordelijkheden en bouw je langzaam een eigen praktijk op. Uiteindelijk is het doel om partner te worden, en een eigen praktijk draaiende te houden. Voor nu focus ik mij echter op mijn ontwikkeling en geniet ik van het advocaatzijn en de dingen daaromheen zoals kantooruitjes en jonge balie borrels.

Heeft u loopbaantips voor onze studenten?

Begin zo snel mogelijk met extra curriculaire activiteiten. Zorg dat je in aanraking komt met andere gemotiveerde (rechten)studenten. Een bij je interesse passende studievereniging is daarvoor ideaal: je hebt een leuke tijd, maakt vrienden en investeert al doende in je toekomst. Wees daarnaast niet bang om uit je comfort zone te stappen, cliché maar waar: life starts at the end of your comfort zone. Veel dingen die in de beginjaren spannend lijken, zal je uiteindelijk met gemak doen, en in je carrière uiteindelijk ook moeten doen. Als je in je beginjaren veel hebt gedaan, zal je naarmate je vordert in je studie, ook meer tijd hebben voor een stage of een studentassistentschap. Met name voor een baan in de advocatuur is een stage (niet alleen voor jezelf) noodzakelijk. Heb je moeite met het jezelf disciplineren voor het schrijven van je scriptie, doe dan een scriptiestage. Denk overigens goed na voor je net als velen besluit je rechtenmaster niet in Groningen te gaan doen. Ik heb de indruk gekregen dat in ieder geval de Nederlands recht master tot een van de betere van ons land behoort. Tot slot: oriënteer je breed. Staar je niet blind op de advocatuur, maar denk bijvoorbeeld ook na over een carrière in de wetenschap, het bedrijfsleven of de rechterlijke macht.

Laatst gewijzigd:18 december 2023 12:48