Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Law Career Services Law Career opportunities Beroepsmogelijkheden in Nederland

Advocaat-Generaal – Geert Knigge

Geert Knigge
Geert Knigge

Ik ben Geert Knigge. Ik ben gespecialiseerd is het strafrecht. Mijn hoofdfunctie is advocaat-generaal bij de Hoge Raad.

Wat heeft u gestudeerd?

Ik studeerde van 1967 -1972 Nederlands recht met (wat toen nog heette) de hoofdrichting strafrecht.

Wat heeft u naast uw studie gedaan?

Ik was actief lid van het C.S.R.G. Vera, dat toen nog een studentenvereniging was.

Wat houdt uw huidige werk in? Welke competenties zijn het meest belangrijk in deze baan?

"Houd van je vak en zet je in voor de verwezenlijking van het recht"

De kern van de taak van een advocaat-generaal bij de Hoge Raad bestaat uit het schrijven van conclusies in zaken die aan de Hoge Raad zijn voorgelegd. In zijn conclusie beargumenteert de advocaat-generaal welk oordeel de Hoge Raad dient te geven. Daarvoor is nodig dat de advocaat-generaal een uitstekend jurist is met een ruime ervaring. Hij moet het recht op wetenschappelijk niveau kunnen beoefenen en in staat zijn daarover helder en snel te schrijven. Ook moet hij een beetje eigenwijs zijn in die zin dat hij eigen, soms tegendraadse standpunten durft in te nemen.

Hoe bent u op die plek gekomen? Hoe ziet uw loopbaan eruit?

Mijn loopbaan oogt nogal saai. Na mijn afstuderen ben ik, toen mijn gewetensbezwaren tegen de militaire dienst eindelijk erkend waren, wetenschappelijk medewerker geworden bij de vakgroep strafrecht van de Groningse faculteit. In 1987 volgde ik prof. Van Veen op als hoogleraar straf- en strafprocesrecht. In 2005 werd ik advocaat-generaal bij de Hoge Raad. Daarbij bleef ik als honorair hoogleraar aan de faculteit verbonden.

Heeft u loopbaantips voor onze studenten?

Laat je niet te veel leiden door de wens hogerop te komen. Houd van je vak en zet je in voor de verwezenlijking van het recht. Dan val je vanzelf op.

Laatst gewijzigd:18 december 2023 12:48