Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Law Career Services Law Career opportunities Beroepsmogelijkheden in Nederland

Advocaat - Dian Brouwer

Dian Brouwer
Dian Brouwer

Na de middelbare school dacht ik dat ik fysicus zou worden. En zo begon ik vrolijk maar onvoldoende voorbereid aan de studie natuurkunde in Groningen. Na zes weken was mij wel duidelijk dat ik daar niet op mijn plaats was en ben ik overgestapt naar rechten. Van die keuze heb ik nooit spijt gehad.

Wat heeft u gestudeerd?

Ik heb mij vervolgens vergooid aan het strafrecht. Dat vond ik het moeilijkste - dus meest uitdagende - en ook het meest ingrijpende onderdeel van het recht. Daarnaast heb ik ondernemingsrecht als tweede studierichting gedaan.

Wat heeft u naast uw studie gedaan?

Naast mijn studie ben ik actief geweest in de studentenpolitiek. In dat verband ben ik nog een jaar student-lid van het faculteitsbestuur geweest. En ik heb ook nog wat vakken bij de faculteit bedrijfskunde gelopen.

"Doe ervaring op in de praktijk"

Hoe ziet uw loopbaan er uit?

Na mijn afstuderen ben ik als AIO/UD verbonden gebleven aan de Groningse vakgroep Strafrecht. Ik had het gevoel dat met mijn afstuderen mijn opleiding nog niet voltooid was en wilde daarom eerst het strafrechtelijke vak in de vingers krijgen, voordat ik mij in de praktijk zou storten.

Tegen het einde van mijn promotietraject werd ik gebeld door een Haagse advocaat/hoogleraar die een promovendus zocht om hem bij te staan in zijn cassatiepraktijk. Mijn antwoord was dat ik mijzelf geen advocaat zag worden (ik zag mijzelf veel eerder als officier van justitie), maar dat ik altijd bereid was om te komen praten. Dat gesprek bleek buitengewoon inspirerend en enige tijd later begon ik als advocaat-stagiair bij Sjöcrona Van Stigt in Den Haag. Daar heb ik mij bekwaamd in de cassatietechniek en in het leveren van bijstand aan verdachten van met name fraude- en andere witte boorden delicten.

Wat houdt uw huidige werk in?

In 2006 ben ik overgestapt naar CMS in Utrecht, alwaar ik leiding geef aan de sectie fraud & corporate defence. Inmiddels sta ik niet alleen maar verdachten en slachtoffers van witte boorden feiten bij, maar adviseer ik ook over compliance vraagstukken en doe ik interne (fraude-) onderzoeken bij cliënt-ondernemingen. Nu werk ik bij Solitt advocaten.

Inmiddels is Dian Brouwer niet meer werkzaam bij Solitt advocaten, maar is hij partner en advocaat bij JahaeRaymakers. 

Welke competenties zijn het meest belangrijk in deze baan?

Het recht is maar één aspect van het advocaten vak. Uiteraard moet je dat beheersen, en moet je juridisch overtuigende redeneringen op kunnen zetten. Maar minstens zo belangrijk is de sociale component: uiteindelijk gaat het immers niet om jouw zaak, maar gaat het altijd om de zaak, of de adviesvraag, van je cliënt. Een belangrijke vaardigheid is dan ook het snel kunnen opbouwen van een vertrouwensband met de cliënt, zodanig dat bij de cliënt de bereidheid bestaat om jouw juridische adviezen tot zich te nemen, zodat deze kunnen bijdragen aan zijn beslissing omtrent de te volgen koers.

Heeft u loopbaantips voor onze studenten?

Als ik één loopbaantip zou moeten geven, dan is het dat veel wegen naar Rome leiden. Staar je niet blind op één ideale functie, maar hou een open oog voor alle andere banen of rechtsgebieden die ook boeiend, leuk en bevredigend kunnen zijn. Zo zou ik mij nu bijvoorbeeld ook kunnen voorstellen dat ik heel gelukkig zou kunnen worden in het mededingingsrecht of in het civiele aansprakelijkheidsrecht –of zelfs in een functie buiten de juristerij. Hou een brede blik.

Laatst gewijzigd:18 december 2023 12:48