Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Law Actueel In the media Archive In the media

Marc Hertogh: 'Ambtenaren van het ministerie proberen regelmatig de inhoud van WODC-onderzoeken te beïnvloeden'

15 januari 2019
Prof. dr. Marc Hertogh

Het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) van het ministerie van Justitie en Veiligheid komt op grotere afstand te staan van het departement. Het krijgt huisvesting in een eigen gebouw en de onafhankelijke positie van het instituut wordt verbeterd door een aanscherping van de regels voor beleidsonderzoek. Dat schrijft minister Ferdinand Grapperhaus (Justitie en Veiligheid, CDA) dinsdag in een brief aan de Tweede Kamer, in reactie op het onderzoeksrapport ‘Ongemakkelijk onderzoek. Naar een betere balans in de relatie tussen WODC en beleid’. Een commissie onder leiding van wetenschapper Marc Hertogh, hoogleraar rechtssociologie aan de Universiteit Groningen, concludeert daarin dat beleid en onderzoek te veel met elkaar zijn vervlochten. Dat schaadt de positie van het WODC, dat onafhankelijk zou moeten zijn, zo meldt de Volkskrant.

Lees ook: Ministerie van Justitie schaadde onafhankelijkheid van het WODC (NOS), Onafhankelijk WODC geen prioriteit (NRC), Wetenschappelijk onderzoekscentrum minder afhankelijk van ministerie (NU.nl), WODC verdwijnt na onderzoek van drie commissies dan toch uit de toren van Justitie (de Volkskrant) en Ambtenaren proberen regelmatig ‘onafhankelijk’ onderzoek te beïnvloeden (AD).


Dit bericht is geplaatst door de Faculteit Rechtsgeleerdheid.

Laatst gewijzigd:13 maart 2020 13:41

Meer nieuws