Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Law Current Affairs In the media Archive In the media

Herman Bröring: ' Ik vind dat bestuurders een beetje stevige knieën moeten hebben'

14 oktober 2019
Prof. mr. dr. Herman Bröring
Prof. mr. dr. Herman Bröring

Waarom geeft de overheid zo snel toe wanneer de boeren met hun tractoren oprukken naar de provinciehuizen? Groninger hoogleraren reageren verwonderd op de gebeurtenissen. Hoogleraar bestuursrecht Herman Bröring heeft met verbazing naar de gebeurtenissen gekeken. ,,Ik vind het wel vreemd dat ze zo snel toegeven. De ene dag is het ‘nee’, de volgende dag is het ‘ja’. Het is een slappe knieën verhaal. Ik snap het ook niet goed. Het beleid van de overheid komt zo erg wispelturig over.’, aldus Bröring in het Dagblad van het Noorden.


Dit bericht is geplaatst door de Faculteit Rechtsgeleerdheid.

Laatst gewijzigd:18 maart 2020 14:18

Meer nieuws