Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Law Current Affairs In the media Archive In the media

Gerard Ritsema van Eck: 'Politietaken mogen niet zomaar worden uitbesteed aan burgers'

08 november 2019

Met een app à la Pokémon Go zou de burger mee gaan helpen autodiefstal tegen te gaan. Maar de politie ziet nu ook zelf te veel „bezwaren”. Autodieven zouden hun borst nat kunnen maken. Korpschef Erik Akerboom van de Nationale Politie kondigde twee jaar geleden aan dat burgers nadrukkelijk betrokken zouden worden bij de opsporing van gestolen voertuigen. „De vorig jaar aangepaste Wet politiegegevens bepaalt dat de politie moet kunnen garanderen dat mensen die persoonsgegevens voor de politie verwerken die data goed beschermen. Dat is onmogelijk als duizenden burgers met hun telefoon kentekens gaan fotograferen”, zegt Gerard Ritsema van Eck van de Rijksuniversiteit Groningen, die onderzoek doet naar de rol van smartphones bij de inzet van burgers voor surveillance, in de NRC.

Lees hier het artikel van Gerard Ritsema van Eck en Jonida Milaj op Taylor&Francis Online: Capturing licence plates: police-citizen interaction apps from an EU data protection perspective


Dit bericht is geplaatst door de Faculteit Rechtsgeleerdheid.

Laatst gewijzigd:09 juli 2020 10:46

Meer nieuws