Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Law Current Affairs In the media Archive In the media

Willem Bantema en Herman Bröring: 'Handhaving rookverbod is belangrijk, maar wordt overschat'

26 september 2018
Dr. Willem Bantema
Dr. Willem Bantema

De gemeenteraad van Groningen beslist woensdag over het voorstel om roken te verbieden in delen van de publieke ruimte. Hoe effectief is zo’n verbod? Hoe zinvol is een rookverbod, als de handhaving beperkt blijft tot informatieborden en vriendelijke oproepen? 'Handhaving is belangrijk, maar de norm is belangrijker', stelt rechtssocioloog Willem Bantema, die in 2016 aan de Rijksuniversiteit Groningen promoveerde op de naleving van het rookverbod in cafés, in het Dagblad van het Noorden. Hoogleraar bestuursrecht Herman Bröring: 'Het is een manier om mensen te overreden om zich aan de sociale norm te houden.'


Dit bericht is geplaatst door de Faculteit Rechtsgeleerdheid.

Laatst gewijzigd:27 juli 2022 15:02

Meer nieuws