Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Religion, Culture and Society News archive News in 2011

Publiekslezing ‘Ik geloof in mezelf: religie en spiritualiteit in een uitblinkcultuur’

Zijn mensen die willen excelleren nog in staat om te geloven?

De Faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap van de Rijksuniversiteit Groningen houdt op dinsdag 15 november, om 19.30 uur een publiekslezing onder de titel ‘Ik geloof in mezelf: religie en spiritualiteit in een uitblinkcultuur’. De bijeenkomst vindt plaats in het faculteitsgebouw, Oude Boteringestraat 38 in Groningen. De toegang is gratis.

‘Uitblinkcultuur’

In de publiekslezing zal dr. Hanneke Schaap-Jonker aandacht schenken aan onze hedendaagse ‘uitblinkcultuur’ waarin mensen de neiging hebben zichzelf op de kaart te zetten, zichzelf te bewijzen en het beste uit zichzelf te halen.

Illustratief in dit verband is de opkomst van social media als Facebook en Twitter en het toegenomen aantal coaches en loopbaanbegeleiders. Tegelijk laten burn-outs en aan stress gerelateerde of depressieve klachten zien wat de keerzijde is van de uitblinkcultuur: mensen ervaren een sterke druk om te presteren en anderen of zichzelf te overtreffen.

Hoe beïnvloedt dit cultureel-psychologische klimaat de wijze waarop religie en spiritualiteit gestalte krijgen? En andersom: hoe hebben religie en spiritualiteit invloed op de psychologische beleving in de uitblinkcultuur?

Onder de titel ‘Ik geloof in mezelf: religie en spiritualiteit in een uitblinkcultuur’ zal Hanneke Schaap-Jonker vanuit de godsdienstpsychologie een antwoord op deze vragen formuleren. In haar lezing gaat zij ook in op de vraag hoe religie en spiritualiteit een uitweg kunnen bieden uit de impasse waartoe de uitblinkcultuur in een aantal gevallen leidt.

Maand van de spiritualiteit

De lezing wordt georganiseerd in het kader van de maand van de spiritualiteit. Met deze maand willen de initiatiefnemers (omroepvereniging KRO, uitgeverij Ten Have en dagblad Trouw) inhaken op de ‘groeiende behoefte aan zingeving en inspiratie die we in onze samenleving op dit moment zien’.

opgave via faculteit.ggw rug.nl

Laatst gewijzigd:12 juni 2023 20:17