Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Religion, Culture and Society News archive News in 2011

'Oh, daar loopt weer een apostel'

JCS

Studenten theologie en godsdienstwetenschap uit Groningen oefenen voor de musical 'Jesus Christ Superstar'. Voorafgaand aan de Goede Week spelen ze vier keer het Groninger studententheater vol. Organisatoren Erik Meinema en Elske Kroondijk vertellen over dit initiatief.

1 Studenten theologie en godsdienstwetenschap spelen een musical, waarom?

"Niemand weet meer hoe en wanneer het project precies ontstaan is. Oorspronkelijk waren er twee afzonderlijke ideeën. Erik wilde een faculteitsband oprichten en Elske had een filmavond over 'Jesus Christ Superstar' in de planning. Die ideeën zijn op een gegeven moment samengesmolten tot een musicalproductie waarbij veel studenten van de faculteit betrokken zijn. Ook zijn er ontzettend veel mensen die onze musical willen zien. Binnen een week waren er driehonderd kaartjes verkocht. We overwegen een extra voorstelling in te lassen. Fascinerend hoeveel mensen er willen komen kijken; dat moet Jezus ook gedacht hebben in zijn tijd. Het is een uit de hand gelopen project."

2 Moeten jullie niet studeren dan?

"Wat, studeren? Het kost inderdaad veel tijd om alles rond te krijgen. De fanatiekelingen onder ons zijn ongeveer een dag in de week kwijt. Elke woensdag is er een repetitie, een vergadering en gaan we samen eten. Daarna knutselen we aan het decor. Eergisteren hebben we het kruis in elkaar gezet, het is levensgroot. In theorie zouden we Jon, onze Jezus, er zo aan vast kunnen spijkeren."

3 Heeft het stuk voor jullie een inhoudelijke component?

"We krijgen er geen studiepunten voor, het is echt een studentenproject. Maar het voegt wel iets toe aan de studie. Als student bestudeer je het verhaal van buitenaf, nu duik je er echt in. Dat is voor veel van ons een heel nieuwe benadering. De beweegredenen van Judas om Jezus te verraden zijn niet bijbels te onderbouwen. De musical gaat daar wel over en biedt een antwoord: Judas was niet overtuigd van de goddelijkheid van Jezus. Op het moment dat Malou Judas speelt, denk je daar met z'n allen over na: hoe kan ze die rol het beste overbrengen? Het is heel interessant er op die manier mee bezig te zijn."

4 Jullie Judas wordt gespeeld door een vrouw?

"Dat is niet experimenteel bedoeld, het kwam gewoon zo uit. Malou kan heel mooi zingen en Judas is een moeilijke partij."

5 Is de hele faculteit erbij betrokken?

"Nee, maar het leeft wel op de faculteit. Soms hoor je iemand spontaan een melodietje neuriën uit de musical. 'Oh, daar loopt weer een apostel', denk je dan. Van docenten krijgen we positieve reacties, maar die zijn er verder niet bij betrokken. Helaas. Het was wel leuk geweest als zich een paar docenten hadden gemeld om mee te doen. We weten toevallig dat er een paar docenten goed gitaar kunnen spelen. We hopen in ieder geval dat ze wel een kaartje hebben gekocht."

(c) Eline Veldt / Trouw 2011

Laatst gewijzigd:12 juni 2023 20:17