Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Religion, Culture and Society News archive News in 2011

Studiemiddag Secularisatie en nieuwe spiritualiteit

De Faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap houdt op donderdag 6 oktober 2011 een studiemiddag over secularisatie en nieuwe spiritualiteit. De studiebijeenkomst is van 14.00-17.00 uur en vindt plaats in het faculteitsgebouw, Oude Boteringestraat 38 in Groningen.

Aanleiding voor deze studiebijeenkomst is het verschijnen van het boek Zwevende Gelovigen van prof. dr. Joep de Hart, senior onderzoeker bij het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). In Zwevende Gelovigen beschrijft De Hart de veranderingen in christelijk Nederland en de opkomst van nieuwe vormen van spiritualiteit. Hij gaat eveneens uitvoerig in op de ontwikkelingen in kerkelijk Nederland. Voor het eerst worden cijfers gepresenteerd over de aantrekkingskracht onder Nederlanders van oude én van nieuwe spiritualiteit. De Hart is sinds 2011, naast zijn werk bij het SCP, bijzonder hoogleraar aan de Protestantse Theologische Universiteit, locatie Groningen.

Programma

Tijdens de studiemiddag wordt het boek van prof. dr. De Hart Zwevende Gelovigen voorgedragen en becommentarieerd door prof. dr. Kocku von Stuckrad (hoogleraar religiewetenschap aan de Rijksuniversiteit Groningen), prof. dr. Yme Kuiper (bijzonder hoogleraar in antropologie van religie en historische antropologie), dr. Christoph Jedan (universitair docent ethiek ) en dr. Marten van der Meulen (universitair docent godsdienstsociologie PThU Groningen). Onderwerpen die ter sprake komen, zijn: moderne spiritualiteit als een popularisering van religieuze vormen van de elite, de verhouding tussen religie en individualisme (sacralisering van het zelf) en vormen van secularisatie en secularisme.

Opgave

Voor de studiemiddag kunt u zich opgeven via faculteit.ggw rug.nl. De kosten bedragen 25,00 euro (inclusief borrel na afloop). Ter voorbereiding kunt u lezen Joep de Hart, Zwevende Gelovigen: Oude Religie en Nieuwe Spiritualiteit, uitgever: Bert Bakker, 29,50 euro.

Laatst gewijzigd:12 juni 2023 20:17