Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Religion, Culture and Society News archive News in 2011

Studiemiddag Het Heilige Gebeurt

Op donderdag 27 oktober houden de Faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) en de Protestantse Theologische Universiteit (PThU) een gezamenlijke studiemiddag over de levensvatbaarheid van het traditionele protestantisme. De titel van de bijeenkomst is 'Het Heilige Gebeurt'. De bijeenkomst vindt plaats op de Faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap, Oude Boteringestraat 38 in Groningen en duurt van 13.30 tot 18.00 uur.

Directe aanleiding voor de studiemiddag is de verschijning van het gelijknamige boek van Gerrit Immink, hoogleraar praktische theologie en rector van de PThU. In Het Heilige Gebeurt (Boekencentrum 2011) gaat hij in de op de vraag hoe protestantse theologie een plaats kan hebben in onze seculiere moderne tijd. Volgens Immink is de kerkdienst de kernactiviteit binnen de christelijke gemeente, of deze nu een traditioneel gereformeerd, evangelisch of protestants-oecumenisch karakter heeft.

Ook in de noordelijke provincies wint de evangelische stroming binnen de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) aan invloed. Daarnaast stappen in verschillende PKN-gemeenten leden over naar ongebonden, charismatische kerkgemeenschappen. Volgens de Britse theoloog Alister McGrath is dit onvermijdelijk: het traditionele protestantisme is een aflopende zaak. De toekomst, zegt hij, is aan de evangelisch-charismatische stroming.

Sprekers

Drie sprekers voeren op deze studiedag vanuit hun eigen engagement het woord: ds. Orlando Bottenbley van de Vrije Baptistengemeente Bethel in Drachten, ds. Hans Maat, directeur van het Evangelisch Werkverband, en ds. Wouter Slob, PKN-predikant in Zuidlaren en bijzonder hoogleraar aan de RUG. Prof. Immink reageert op de drie bijdragen en gaat in discussie met de sprekers en met de zaal.

Teksten

Lezing Wouter Slob

Lezing Hans Maat

Laatst gewijzigd:08 augustus 2023 12:24