Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Lancering Centrum voor Religie, Gezondheid en Welzijn

'Zeker nu de samenleving steeds diverser wordt, is het belangrijk om gezondheid en welbevinden te bestuderen vanuit wetenschappelijke kaders die aandacht hebben voor de rol van religie en cultuur.'
23 november 2018
Gedenkboom

Hoe kunnen zingevingsvragen in het Gronings-Drentse aardbevingsgebied worden begeleid? Hoe dragen religieuze gemeenschappen bij aan seksueel welzijn? Hoe geven mensen zin aan verlies? Deze vragen staan centraal op 30 november tijdens het symposium dat de lancering markeert van het Centrum voor Religie, Gezondheid en Welzijn van de Faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap van de Rijksuniversiteit Groningen. Het Centrum onderzoekt hoe het geestelijk en lichamelijk welzijn van mensen verbonden is met zingeving, levensbeschouwing, religie en cultuur.

Religie, gezondheid en welzijn

Wat is gezondheid? Wat is welzijn? Deze ogenschijnlijk eenvoudige vragen worden in Nederland vaak alleen vanuit een biomedisch kader beantwoord. Hoe mensen welzijn ervaren wordt echter mede bepaald door hun belevingswereld. Contexten beïnvloeden wat mensen gezond of ongezond vinden. Het Centrum voor Religie, Gezondheid en Welzijn vraagt aandacht voor deze verschillen. Doel van het Centrum is het geestelijk en lichamelijk welbevinden van mensen te verhogen door onderzoek te doen naar zingeving en levensbeschouwing in de zorg en naar de rol van culturele en religieuze diversiteit.

Het Centrum

Het Centrum biedt een samenwerkingsplatform aan wetenschappers die zich vanuit verschillende disciplines over vragen rond religie, gezondheid en welzijn buigen. Religiewetenschappers, antropologen, psychologen, theologen en filosofen werken samen met maatschappelijke partners zoals de GGZ, ziekenhuizen, religieuze gemeenschappen, welzijnsorganisaties en de overheid. Het centrum is onderdeel van de faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap en is verbonden met de Aletta Jacobs School of Public Health van de Rijksuniversiteit Groningen.

Expertise

Onderzoekers binnen het centrum hebben de volgende expertise:

  • Geestelijke verzorging – in ziekenhuizen, hospices, de GGZ, jeugdhulp, palliatieve zorg, bij rampen etc.
  • Zingeving en welzijn in de gezondheidszorg (institutioneel en niet-institutioneel)
  • Ethiek en gezondheidszorg
  • Religie en seksueel welzijn
  • Omgang met verlies en dood
  • Culturele en religieuze diversiteit in de gezondheidszorg (institutioneel en niet-institutioneel)

Samenwerking

Dr. Kim Knibbe, directeur van het Centrum voor Religie, Gezondheid en Welzijn (Centre for Religion, Health and Wellbeing), kijkt erg uit naar de samenwerking tussen de verschillende disciplines en met andere collega's: ‘Gezondheid en welzijn zijn zulke belangrijke thema's voor mensen. Ik vind het fascinerend om te onderzoeken hoe mensen zelf op zoek gaan naar manieren om hun gezondheid en welbevinden te beïnvloeden, ook door middel van allerlei religieuze praktijken. Hoewel daar vanuit de medische wereld soms met argwaan naar wordt gekeken, is dit wel een realiteit, en is het van groot belang om hier goed en zorgvuldig onderzoek naar te doen, met respect voor de belevingswereld van mensen. Daarnaast begint het in vele verschillende sectoren van de samenleving door te dringen hoe belangrijk zingeving is voor welbevinden en gezondheid. Zeker nu de samenleving steeds diverser wordt, is het belangrijk om gezondheid en welbevinden te bestuderen vanuit wetenschappelijke kaders die aandacht hebben voor de rol van religie en cultuur. Ik kijk erg uit naar de samenwerking tussen de verschillende disciplines vertegenwoordigd in dit centrum, en met collega's in het bredere verband van de Aletta Jacobs School of Public Health .’

Symposium 30 november: De Zin van Welzijn

Ter gelegenheid van haar lancering organiseert het Centrum een symposium over aardbevingen, seksueel welzijn en de dood. Hoe geven mensen zin aan verlies? Hoe kunnen zingevingsvragen in het Gronings-Drentse aardbevingsgebied worden begeleid? Hoe dragen religieuze gemeenschappen bij aan seksueel welzijn?

Laatst gewijzigd:30 november 2018 14:01

Meer nieuws