Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Oud-hoogleraar Jan Oosterhaven krijgt 'oeuvreprijs' van Europese Investeringsbank

08 september 2015
Uitreiking van de EIB-ERSA prijs
Uitreiking van de EIB-ERSA prijs

Op het 55e congres van de European Regional Science Association, heeft Jan Oosterhaven, emeritus hoogleraar ruimtelijke economie aan de Faculteit Economie en Bedrijfskunde van de RUG, de EIB-ERSA prijs voor zijn carrièrelange bijdrage aan de wetenschap. Een onafhankelijke internationale jury van 6 personen prijst Oosterhaven om zijn vele bijdragen aan de interregionale input-output analyse (dat is de studie van de samenhang tussen bedrijfsklassen in dezelfde en in verschillende regio´s) en de ontwikkeling van modellen voor de evaluatie van transportinfrastructuur en regionale - en stedelijke beleidsmaatregelen.

Na de uitreiking van de prijs, op 28 augustus 2015 tijdens de sluitingsceremonie in Lissabon, presenteerde Oosterhaven een nieuw model voor het schatten van de economische effecten van aardbevingen, tsunami’s en handelsboycots. Het nieuwe model combineert de eenvoud van een interregionaal input-output model met de plausibiliteit van een ruimtelijk algemeen evenwichtsmodel.

Onderzoeken Zuiderzeelijn, overplaatsing PTT en meer

In Nederland schatte Oosterhaven onder andere de indirecte effecten van de overplaatsing van de Centrale Directie van de toenmalige PTT, inpolderingsplannen voor Noord-Friesland buitendijks, en de aanleg van hogesnelheidslijnen in de Randstad (het Rondje Randstad) en van de Randstad naar het Noorden (de Zuiderzeelijn). In 1997 baarde Oosterhaven en zijn RUG-onderzoeksgroep opzien met een scenario voor een verschuiving van de groei van een kwart miljoen banen van de Randstad naar het Noorden. De laatste twee studies droegen er aan bij dat het regionale beleid voor het Noorden met miljarden meer, voor een langere tijd werd voortgezet.* In zijn afscheidscollege betoogde hij dat er, door te lage prijzen in de Randstad, in Nederland sprake is van een overconcentratie van bedrijven en bevolking.

Ontwikkeling nieuwe modellen en technieken

Vanuit een methodologisch oogpunt, ontwikkelde Oosterhaven nieuwe methoden voor de schatting van interregionale input-output tabellen, die hij met zijn promovendi toepaste op zowel Nederlandse regio´s als op Europese landen. Ook leverde hij een bijdrage aan het inbouwen van aanbod schokken in het vraag-gedreven input-output model, terwijl hij aantoonde dat het aanbod-gedreven input-output model onbruikbaar is. Tenslotte, leverde hij een belangrijke bijdrage aan het op een correcte wijze incorporeren van de indirecte effecten van transportinfrastructuur in maatschappelijke kosten-baten analyses en schreef daarvoor de aanvulling op de Nederlandse Leidraad voor het doen van zulke analyses.

Oosterhaven
Oosterhaven

Eerder werd Oosterhaven vanwege zijn wetenschappelijk werk onderscheiden met de Fellowship Awards van de International Input-Output Association en de Regional Science Association International en benoemd als Officier in de Orde van Oranje-Nassau.

* Zie “Wetenschap in een regionale context: Een reactie” in Studium: Tijdschrift voor Wetenschaps- en Universiteitsgeschiedenis, jrg. 6 (2013), nr. 1, pp. 34–40.


Meer informatie

Meer informatie over de prijs op de site van de ERSA.

Dr. Jan Oosterhaven: +31-50-525 1561 of +31-06-2041 8517

Laatst gewijzigd:15 december 2016 10:59

Meer nieuws