Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsOpleidingenMaster en PhD opleidingenNederlands rechtStrafrecht
Header image Strafrecht

Strafrecht

Programma

 • 1 jaar

  De master Strafrecht is een éénjarige master en is één van de zes specialisaties binnen de geaccrediteerde master Nederlands recht.

  Je maakt kennis met alle kanten van het strafrechtelijk terrein en graaft op elk punt dieper dan je gewend bent. De master richt zich in het bijzonder op materieelrechtelijke, procesrechtelijke en sanctierechtelijke vraagstukken, terwijl ook de criminologische, internationaalrechtelijke en Europeesrechtelijke context een belangrijke rol speelt. Aan de hand van het uitgebalanceerde vakkenpakket word je dus niet alleen strafrechtspecialist, maar ook een veelzijdig jurist die zijn tanden kan zetten in elke nieuwe rechtsvraag.

Programma-opties

Opbouw programma

VakPeriode 1Periode 2Periode 3Periode 4
Inleiding criminologie (6 EC)
Materieel strafrecht (6 EC)
Seminaar Nederlands recht (6 EC)
Internationaal en Europees strafrecht (6 EC)
Strafprocesrecht rechtsmiddelen (6 EC)
Sanctierecht (6 EC)
Scriptie (18 EC)
Strafprocesrecht dwangmiddelen (6 EC)

In blok 1 begin je zowel juridisch als interdisciplinair. Binnen het vak Materieel Strafrecht ga je bezig met belangrijke leerstukken als legaliteit en verjaring, en met bijzondere delictscategorieën zoals groepscriminaliteit. Daarnaast volg je in blok 1 het vak 'Inleiding Criminologie', dat je grondig inzicht geeft in actuele criminaliteitsvraagstukken.

Blok 2 is vervolgens procesrechtelijk en internationaalrechtelijk van karakter. Door het vak Rechtsmiddelen krijg je de details van hoger beroep en cassatie in de vingers. Tegelijkertijd verdiep je je tijdens het vak Internationaal en Europees Strafrecht in vormen van rechtsmacht, internationale strafrechtelijke samenwerking en doorwerking van EU-recht. In blok 3 maak je je in het vak Sanctierecht meester van de belangrijkste facetten van straffen en maatregelen, inclusief de rechtspositie van gedetineerden en terbeschikkinggestelden. Tevens begin je in blok 3 aan je afstudeerscriptie. Doordat je al in blok 2 de gelegenheid krijgt een interessant onderwerp te kiezen, kom je in blok 3 beslagen ten ijs voor deze 'proeve van bekwaamheid', waarvoor je het hele semester (inclusief blok 4) de tijd hebt. In blok 4 ga je niet alleen door met je scriptie, maar volg je ook het vak Dwangmiddelen. Daarin draait het om het spannende maar ook complexe vooronderzoek in strafzaken. Je verdiept je in thema's als inbeslagneming, doorzoeking, voorarrest, observatie en infiltratie. Tijdens de master Strafrecht volg je ten slotte een seminaar, waarin niet alleen bijzondere thema's (bijvoorbeeld zedendelicten en mensenhandel) centraal staan, maar ook de training van schriftelijke en communicatieve vaardigheden.

Studeren in het buitenland

 • Studeren in het buitenland is niet voorzien
Waarom in Groningen?

De master Strafrecht in Groningen staat bekend om zijn specifieke en intensieve aandacht voor zogenoemd 'positief recht'; het huidige recht en de manier waarop dat zich ontwikkelt. In Groningen staathet uitzoeken van actuele rechtsvragen centraal, waarbij je alles uit de kast trekt: wat was de bedoeling van de wetgever toen hij de wet maakte? Wat is de stand van de rechtspraak? Zijn er internationale aspecten? Wat zijn de meningen van gezaghebbende auteurs?

Je laat dus geen mogelijkheid onbenut om een genuanceerde visie te ontwikkelen. En daar hoort vervolgens ook bij dat je de stand van het recht onderwerpt aan een kritische analyse. Kan het beter? Wat leren andere wetenschapsgebieden ons op dit terrein? Samengevat betekent de master Strafrecht in Groningen dat je je bekwaamt in het maken van hoogwaardige juridische analyses waarop je eveneens kritisch blijft reflecteren. Niet voor niets horen wij vaak van werkgevers terug dat ze erg blij zijn met de 'Gronings opgeleide strafrechtjurist'.

Als je vragen hebt over je studie, je studievoortgang, je manier van studeren of persoonlijke omstandigheden, dan kan je altijd een afspraak maken met één van onze studieadviseurs. Wat je in dit gesprek bespreekt, wordt vertrouwelijk behandeld.

 • Testimonial van Marjolein Buwalda

  Alumnus Marjolein: 'Het Strafrecht is en blijft een boeiend rechtsgebied'

  Aan het einde van de middelbare school heb ik gekozen voor de opleiding Rechtsgeleerdheid in Groningen. Al tijdens het vak maatschappijleer merkte dat ik de informatie die betrekking had op de Nederlandse rechtsstaat erg interessant vond. Ook merkte ik dat ik het leuk vond om te puzzelen met juridische regelgeving.

  Uiteindelijk heb ik voor de specialisaties Strafrecht (en ook Privaatrecht) gekozen. Het Strafrecht blijft me boeien: enerzijds vanwege de maatschappelijke relevantie (er gaat immers geen dag voorbij zonder dat ‘het strafrecht’ in het nieuws is), anderzijds omdat ik de strafrechtelijk juridische ‘puzzel’ nog altijd geweldig vind.

  Al tijdens mijn studie kreeg ik de mogelijkheid om als ‘buitengriffier’ (studentgriffier) aan de slag te gaan bij de Afdeling strafrecht van de Rechtbank Noord-Nederland. Ik was griffier bij zittingen van de politierechter: de alleensprekende strafrechter die zaken behandelt die niet zo ingewikkeld zijn en waarin niet meer dan één jaar gevangenisstraf wordt geëist.
  Na mij afstuderen in 2014 kreeg ik mijn eerste ‘echte’ baan als docent straf(proces)recht bij de vakgroep Strafrecht van de Rijksuniversiteit Groningen. Daar heb ik de kennis en ervaring die ik zelf gedurende mijn studie en buitengriffierschap heb opgedaan, overgebracht op studenten in de verschillende fasen van de rechtenstudie. Daar heb ik zelf ook weer veel van geleerd, want door het overbrengen van de kennis over (soms lastige) strafrechtelijke leerstukken werd mijn eigen begrip van die leerstukken ook weer groter.

  Omdat ik tijdens mijn jaren als buitengriffier de wetenschappelijke insteek begon te missen, en in mijn tijd als docent juist de praktijk, heb ik begin 2017 de overstap gemaakt naar het Wetenschappelijk Bureau van de Hoge Raad. Daar komen wetenschap en praktijk wat mij betreft perfect samen. Ik ben er helemaal op mijn plek!

  In de Groningse rechtenopleiding wordt veel aandacht besteed aan het huidige positieve recht: de rechtsregels die op een bepaald moment op een bepaalde plaats gelden. Dat betekent dat je tijdens de opleiding veel dingen leert die je in de praktijk direct kunt toepassen in concrete zaken. Ik heb daar nog altijd iedere dag profijt van.

  Voor de rechtenstudie zijn wat mij betreft twee dingen van belang: maatschappelijke interesse en puzzelen. Maatschappelijke interesse, omdat het recht eigenlijk overal is. En puzzelen, omdat in de praktijk geen (straf)zaak hetzelfde is.
  Daarom is de allerbelangrijkste tip voor studiekeizers denk ik: volg je (juridische) hart, en doe vooral wat je écht leuk vindt. Als je passie 100% bij één rechtsgebied ligt: ga er dan voor!

  Sluiten
  – Marjolein Buwalda