Skip to ContentSkip to Navigation
Education Master's and PhD degree programmes Law and IT
Header image IT-recht

IT-recht

IT-advocaat of privacy officer worden? Vraagstukken van de moderne informatiesamenleving over smart cities, privacy, automatiseringscontracten, e-commerce of cybercrime oplossen?

Dan is deze master de juiste keuze!

Als je belangstelling hebt voor het recht en beseft dat informatietechnologie de wereld en ons dagelijks leven compleet heeft veranderd dan is de master IT-recht iets voor jou. Het is geen technische maar een juridische studie waar een zeer goede arbeidsmarkt voor is. Deze master heeft 'civiel effect', waardoor de klassieke togaberoepen (advocaat, rechter, officier van justitie) toegankelijk zijn.

IT-recht is een modern rechtsgebied dat raakvlakken heeft met alle hoofdgebieden van het recht. Privaatrechtelijke aspecten zijn bijvoorbeeld e-commerce, IT-contracten en digitale bewijsvoering. Bij het bestuursrecht zijn er vragen rond privacybescherming, vrijheid van meningsuiting en openbaarmakings- en informatieverplichtingen van de overheid. Het strafrecht komt aan de orde bij de behandeling van computercriminaliteit. Hierbij speelt het internationale karakter van het IT-recht steeds een grote rol.

Feiten & Cijfers
Titel/Graad
LLM in IT-recht
Type opleiding
Master
Duur
12 maanden (60 ECTS)
Croho code
60620
Voertaal
Nederlands
Start
Faculteit
Rechtsgeleerdheid
Waarom dit programma in Groningen?

De opleiding IT-recht is een multidisciplinaire opleiding op het snijvlak van het recht en technologie en is uniek in Nederland. De master is kleinschalig van aard met veel aandacht voor de individuele student. Omdat je vakken volgt in alle rechtsgebieden, word je opgeleid tot allround jurist en staan togaberoepen voor je open. IT-recht juristen zijn gewild bij zowel de overheid, in de advocatuur als in het bedrijfsleven.

Wanneer je deze masteropleiding volgt kun je je aanmelden voor een van de Master Learning Communities (MLC). Binnen een MLC werk je, onder begeleiding van een docent, met een kleine groep medestudenten aan een juridisch vraagstuk binnen een aansprekend thema. Je studeert samen, werkt samen, ontwikkelt vaardigheden én maakt kennis met het werkveld.

Programma
Periodes
VakkenVakkencatalogus >1234
Intellectuele Eigendom (6 EC)
Privacy en Gegevensbescherming (6 EC)
Seminaar Privacyrecht (6 EC, facultatief)

Je maakt een keuze uit een van beide seminaars.

IE-Procesrecht & IPR (6 EC)
Learning Communities (facultatief)
Recht, ICT en de circulaire economie (6 EC)
Strafrecht en IT (6 EC)
Masterscriptie (12 EC)
Recht in Praktijk
Seminaar Auteursrecht (6 EC, facultatief)

Je maakt een keuze uit een van beide seminaars.

Digitale inhoud in het vermogensrecht (6 EC)

Studeren in het buitenland

  • Studeren in het buitenland is aanbevolen
  • Voor gemiddeld 20 weken
  • Maximaal 30 EC

De Faculteit Rechtsgeleerdheid van de Rijksuniversiteit Groningen heeft met meer dan 50 universiteiten wereldwijd uitwisselingsovereenkomsten.

Toelatingseisen

Doorstroommogelijkheden

Doorstromen vanaf..

VooropleidingOrganisatieInstroom
RechtsgeleerdheidRijksuniversiteit Groningen

Toelating onder voorwaarden

Extra informatie:

Andere afstudeerrichtingen binnen de brede bachelor Rechtsgeleerdheid die voldoen aan de vereisten van Civiel Effect (zoals Nederlands recht en Internationaal en Europees recht nieuwe stijl) moeten aangevuld worden met essentiële instroomvakken. Neem daarvoor contact op met de studieadviseur.

IT-rechtRijksuniversiteit GroningenDrempelloze toelating
RechtsgeleerdheidRijksuniversiteit Groningen

Drempelloze toelating

Extra informatie:

De afstudeerrichting IT-recht binnen de brede bachelor Rechtsgeleerdheid geeft een drempelloze toelating.

RechtsgeleerdheidRijksuniversiteit Groningen

Toelating onder voorwaarden

Extra informatie:

Andere afstudeerrichtingen binnen de brede bachelor Rechtsgeleerdheid die niet voldoen aan de vereisten van Civiel Effect moeten aangevuld worden met vakken voor CE en met de essentiële instroomvakken. Neem daarvoor contact op met de studieadviseur.

VooropleidingOrganisatieInstroom
Juridische BestuurskundeAlle WO instellingen

Deficiëntieprogramma

Extra informatie:

Juridische opleidingen op WO niveau, zoals Rechtsgeleerdheid, geven toelating na afronding van een individuele premaster. Neem daarvoor contact op met de studieadviseur.

Collegegeld
NationaliteitJaarKostenVorm
EU/EER2022-2023€ 2209voltijd

Praktische informatie voor:

Na je studie

Arbeidsmarkt

Als jurist gespecialiseerd in het IT-recht kun je advocaat, rechter of officier van justitie worden (indien civiel effect is behaald). Ook komen veel IT-juristen terecht in het bedrijfsleven, bij universiteiten en bij de overheid, bijvoorbeeld als Functionaris Gegevensbescherming.

De meeste (middel)grote advocatenkantoren hebben tegenwoordig specialistische afdelingen op het gebied van het IT-recht. Daarnaast zijn er tal van kleinere advocatenkantoren en adviespraktijken die zich specialiseren op het IT-recht.

Potentiële beroepen

  • Functie in het bedrijfsleven
  • Functie bij de overheid
  • Togaberoepen
Onderzoek

Onderzoek IT-recht

Het onderzoek binnen IT-recht richt zich met name op informatiegrondrechten (privacy, vrijheid van meningsuiting, recht op overheidsinformatie), gegevensbescherming, de circulaire economie en elektronisch contracteren. Het onderzoek heeft hierbij zowel een positiefrechtelijk als een technisch karakter.

Het onderzoek binnen IT-recht is nauw verbonden met het onderwijsprogramma en de onderzoekers hebben dan ook allen een (uitgebreide) onderwijstaak. IT-recht verricht(te) onderzoek voor onder andere de Europese Commissie, ministeries, gemeenten, het Centraal Justitieel Incassobureau en instellingen in de gezondheidszorg (zoals het UMCG).

Onderzoekers in beeld:

mr. dr. A.M. (Aline) Klingenberg
Digitale overheidscommunicatie, openbaarheid van bestuur, privacy en gegevensbescherming.

dr. J.-H. (Jaap-Henk) Hoepman
Privacy by design, privacy-enhancing technologies, IT in de context van het recht.

mr. dr. E.D.C. (Evert) Neppelenbroek
Elektronisch contracteren, digitale inhoud in het vermogensrecht.

mr. dr. R. (Rosalie) Koolhoven
Circulaire economie, smart cities, duurzaamheid.

mr. T. (Tim) van Zuijlen
Geplande productveroudering in consumentenelektronica, privacy en gegevensbescherming.

Nu aanmeldenBrochureEvenementenContact

Contact

Studieverenigingen

LISA

LISA, wat staat voor Law & ICT Students' Association, is een studievereniging opgericht door studenten Recht & ICT van de Rijksuniversiteit Groningen.
Het doel van de vereniging is om de verdere ontplooiing en verdieping van de leden in het vakgebied van Recht & ICT te stimuleren en bij anderen meer inzicht in het vakgebied van Recht & ICT mogelijk te maken.
https://www.lisa-groningen.nl/
Lees meer
Studiebegeleiding

Als je vragen hebt over je studie, je studievoortgang, je manier van studeren of persoonlijke omstandigheden, dan kun je een gesprek aanvragen met de studieadviseur. Wat je in dit gesprek bespreekt, wordt vertrouwelijk behandeld.