Skip to ContentSkip to Navigation
Education Master's and PhD degree programmes Law and IT
Header image IT-recht

IT-recht

Vind jij het leuk om vraagstukken van de moderne informatiesamenleving op te lossen? Word je enthousiast van vragen over privacy en gebruik van data, automatiseringscontracten, online platforms, cybersecurity of cybercrime? Dan is deze master de juiste keuze!

De Master IT-recht is een multidisciplinaire opleiding op het snijvlak van het recht en technologie. Als IT-jurist heb je belangstelling voor het recht, en besef je dat informatietechnologie de wereld en ons dagelijks leven compleet heeft veranderd.

Het IT-recht is een modern rechtsgebied dat raakvlakken heeft met alle hoofdgebieden van het recht. Privaatrechtelijke aspecten zijn bijvoorbeeld e-commerce, IT-contracten, intellectuele eigendom en digitale bewijsvoering. Bij het publiekrecht zijn er vragen rond privacybescherming of cybersecurity. Het strafrecht komt aan de orde bij de behandeling van computercriminaliteit. Doordat veel regelgeving haar oorsprong vindt in de Europese Unie, speelt het internationale karakter van het IT-recht steeds een grote rol.

Deze master heeft 'civiel effect', waardoor de klassieke togaberoepen (advocaat, rechter, officier van justitie) toegankelijk zijn.

Feiten & Cijfers
Titel/Graad
LLM in IT-recht
Type opleiding
Master
Duur
12 maanden (60 ECTS)
Croho code
60620
Voertaal
Nederlands
Start
Faculteit
Rechtsgeleerdheid
Waarom dit programma in Groningen?

De master is kleinschalig van aard met veel aandacht voor de individuele student. Omdat je vakken volgt in alle rechtsgebieden, word je opgeleid tot allround jurist en is het mogelijk om de togaberoepen uit te voeren. Door de specifieke aandacht voor de meest recente, voortdurend opkomende reguleringen en technologische ontwikkelingen heeft de student een voorsprong op de meeste klassiek geschoolde, ook meer ervaren juristen.

Programma
Semesters
VakkenVakkencatalogus >1a1b2a2b
Intellectuele Eigendom (6 EC)
Privacy en Gegevensbescherming (6 EC)
Seminaar Privacyrecht (6 EC, facultatief)

Je maakt een keuze uit een van beide seminaars.

Masterscriptie (12 EC)
e-Commerce, Consumentenbescherming en Platformen (6 EC)
IE-Procesrecht & IPR (6 EC)
Strafrecht en IT (6 EC)
Learning Communities (facultatief)
Recht in Praktijk
Seminaar Auteursrecht (6 EC, facultatief)

Je maakt een keuze uit een van beide seminaars.

Digitale inhoud in het vermogensrecht (6 EC)

Studeren in het buitenland

 • Studeren in het buitenland is aanbevolen
 • Voor gemiddeld 20 weken
 • Maximaal 30 EC

De Faculteit Rechtsgeleerdheid van de Rijksuniversiteit Groningen heeft met meer dan 50 universiteiten wereldwijd uitwisselingsovereenkomsten.

Toelatingseisen

Doorstroommogelijkheden

Doorstromen vanaf..

VooropleidingOrganisatieInstroom
IT-rechtRijksuniversiteit Groningen

Toelating onder voorwaarden

Extra informatie:

direct toelaatbaar

RechtsgeleerdheidRijksuniversiteit Groningen

Drempelloze toelating

Extra informatie:

De afstudeerrichting IT-recht binnen de brede bachelor Rechtsgeleerdheid geeft een drempelloze toelating.

RechtsgeleerdheidRijksuniversiteit Groningen

Toelating onder voorwaarden

Extra informatie:

Andere afstudeerrichtingen binnen de brede bachelor Rechtsgeleerdheid die voldoen aan de vereisten van Civiel Effect (zoals Nederlands recht en Internationaal en Europees recht nieuwe stijl) moeten aangevuld worden met essentiële instroomvakken. Neem daarvoor contact op met de studieadviseur.

RechtsgeleerdheidRijksuniversiteit Groningen

Toelating onder voorwaarden

Extra informatie:

Andere afstudeerrichtingen binnen de brede bachelor Rechtsgeleerdheid die niet voldoen aan de vereisten van Civiel Effect moeten aangevuld worden met vakken voor CE en met de essentiële instroomvakken. Neem daarvoor contact op met de studieadviseur.

VooropleidingOrganisatieInstroom
Juridische BestuurskundeAlle WO instellingen

Via een pre-master

Extra informatie:

Juridische opleidingen op WO niveau, zoals Rechtsgeleerdheid, geven toelating na afronding van een individuele premaster. Neem daarvoor contact op met de studieadviseur.

Collegegeld
NationaliteitJaarKostenVorm
EU/EER2023-2024€ 2314voltijd
EU/EER2024-2025€ 2530voltijd

Praktische informatie voor:

Na je studie

IT-recht juristen zijn gewild bij zowel de overheid, in de advocatuur als in het bedrijfsleven. Ook komen veel IT-juristen terecht bij universiteiten.

De meeste (middel)grote advocatenkantoren hebben tegenwoordig specialistische afdelingen op het gebied van het IT-recht. Daarnaast zijn er tal van kleinere advocatenkantoren en adviespraktijken die zich specialiseren op het IT-recht.

Arbeidsmarkt

De arbeidsmarkt is voor afgestudeerden in deze richting al jaren onveranderd gunstig. Afgestudeerden vinden in de regel vlot een baan en komen in uiteenlopende juridische beroepen terecht.

Potentiële beroepen

 • (IT)-advocaat
 • Privacy Officer
 • Rechter
 • Officier van Justitie
 • Functionaris gegevensbescherming
 • Consultant
Onderzoek

Onderzoek IT-recht

Het onderzoek binnen IT-recht richt zich met name op informatiegrondrechten (privacy, vrijheid van meningsuiting, recht op overheidsinformatie), gegevensbescherming, de circulaire economie en elektronisch contracteren. Het onderzoek heeft hierbij zowel een positiefrechtelijk als een technisch karakter.

Het onderzoek binnen IT-recht is nauw verbonden met het onderwijsprogramma en de onderzoekers hebben dan ook allen een (uitgebreide) onderwijstaak. IT-recht verricht(te) onderzoek voor onder andere de Europese Commissie, ministeries, gemeenten, het Centraal Justitieel Incassobureau en instellingen in de gezondheidszorg (zoals het UMCG).

Onderzoekers in beeld:

mr. dr. A.M. (Aline) Klingenberg
Digitale overheidscommunicatie, openbaarheid van bestuur, privacy en gegevensbescherming.

mr. dr. E.D.C. (Evert) Neppelenbroek
Elektronisch contracteren, digitale inhoud in het vermogensrecht.

mr. dr. E.V. (Evgeni) Moyakine
IT-recht, privacy en gegevensbescherming, cybersecurity, telecommunicatierecht, internationaal/Europees recht, mensenrechten, humanitair recht, staatsaansprakelijkheid, private militaire en veiligheidsbedrijven.

dr. G.J. (Gerard) Ritsema van Eck
Opkomende surveillance technologieën, smart mobility, privacy- en gegevensbescherming.

dr. J.-H. (Jaap-Henk) Hoepman
Privacy by design, privacy-enhancing technologies, IT in de context van het recht.

mr. dr. J. (Jasper) Verstappen
Contractenrecht, goederenrecht, Europees recht, internationaal privaatrecht, consumentenrecht, rechtsvergelijking en technologierecht.

mr. L. (Laurent) Jensma
Learning analytics, Auteursrecht, Portretrecht en kunstmatige intelligentie.

mr. dr. M.H. (Mathieu) Paapst
Legal tech, open source, open standaarden, juridische, ethische en sociologische aspecten van de informatiemaatschappij.

mr. P.F.T. (Pepijn) Tukker
Effect van het gebruik van technologie op fundamentele rechten (waaronder het recht op gezondheid)

mr. T. (Tim) van Zuijlen
Geplande productveroudering in consumentenelektronica, privacy en gegevensbescherming.

Nu aanmeldenBrochureEvenementenContact

Contact

 • 
						Testimonial van	Frederick Leentfaar

  De uitdaging van het recht zit in de praktische toepasbaarheid. Kijk dus verder dan de letter van de wet, ook tijdens je studie

  – Frederick Leentfaar
  Lees verder

  Als Associate General Counsel Data Protection bij Instagram (Meta) geef ik tactisch en strategisch juridisch advies aan de verschillende teams die betrokken zijn bij de ontwikkeling van het product Instagram, zodat privacyrisico's in een zo vroeg mogelijk stadium kunnen worden geïdentificeerd en gemitigeerd. Hierbij heb ik ook contact met externe toezichthouders, zoals de Ierse privacytoezichthouder DPC.

  Analytisch denken, snel schakelen en praktisch durven adviseren, waarbij je risico's adequaat adresseert, waardeert en mitigeert zijn belangrijke competenties in mijn baan. Niet alleen de wet kennen, maar juist ook weten hoe deze in de praktijk in een snel veranderende wereld te kunnen toepassen.

  Ik heb 11 jaar in de reguliere advocatuur gewerkt als advocaat privacy en IT-recht en heb begin 2020 de overstap gemaakt naar het bedrijfsleven. Ik ben in 2021 door een recruiter van Meta benaderd voor deze functie. Vanaf begin 2022 bekleed ik mijn huidige functie binnen Meta. Ik ben hierin nog altijd advocaat, maar nu zoals men het noemt ‘in dienstbetrekking’. Ik ben erg actief geweest binnen studievereniging LISA, waar ik diverse commissies en een bestuursjaar heb gedaan. Aan het eind van mijn bachelor heb ik drie maanden stage gelopen op een advocatenkantoor in de Verenigde Staten.

  Sluiten
 • 
						Testimonial van	Hilde van der Waaij

  Op werk heb je het meeste aan de vaardigheden die je tijdens je studie(tijd) hebt geleerd

  – Hilde van der Waaij
  Lees verder

  Ik werk als wetgevingsjurist bij het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Ik houd mij bezig met de uitvoering van Europese verordeningen op het terrein van digitalisering (Data Act, Data Governance Act), gegevensuitwisseling in het energiedomein (Energiewet) en wetgevingskwaliteitsbeleid (Beleidskompas). Ik ben met name bezig met opstellen van regelgeving en het adviseren over de uitleg van regelgeving.

  Tijdens mijn master hoorde ik van de traineeopleiding wetgevingsjurist bij de Academie voor Wetgeving in Den Haag. Ik ben aangenomen als trainee bij de directie wetgeving en juridische zaken van het Ministerie van Economische Zaken.

  Het is belangrijk om analytisch en creatief te zijn en goed te kunnen samenwerken. Je moet een vraagstuk juridisch kunnen doorgronden en regelgeving kunnen opstellen. Daarnaast werk je veel samen met anderen, met name beleidsmedewerkers, toezichthouders en uitvoerders, en is het belangrijk om juridische analyses begrijpelijk uit te leggen.

  Tijdens mijn studie deed ik diverse onderzoeks- en onderwijsstages bij de RUG. Daarnaast was ik tijdens mijn studie actief bij LISA. Ook heb ik voor TBR in de faculteitsraad gezeten en gaf ik juridisch advies bij de Rechtswinkel.

  Sluiten

Studieverenigingen

LISA

LISA, wat staat voor Law & ICT Students' Association, is een studievereniging opgericht door studenten Recht & ICT van de Rijksuniversiteit Groningen.
Het doel van de vereniging is om de verdere ontplooiing en verdieping van de leden in het vakgebied van Recht & ICT te stimuleren en bij anderen meer inzicht in het vakgebied van Recht & ICT mogelijk te maken.
https://www.lisa-groningen.nl/
Lees meer
Studiebegeleiding

Als je vragen hebt over je studie, je studievoortgang, je manier van studeren of persoonlijke omstandigheden, dan kun je een gesprek aanvragen met de studieadviseur. Wat je in dit gesprek bespreekt, wordt vertrouwelijk behandeld.