Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Arts
Header image Uit de collegebank geklapt

Wil je dan ook docent worden?

Datum:12 april 2023
Nynke de Haan, student LVHO (Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs)
Nynke de Haan, student LVHO (Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs)

De op één na vervelendste vraag die gesteld wordt wanneer je aan de studie Nederlands begint is 'en wil je dan ook docent worden?'. De meest irritante vraag komt trouwens daar meestal vlak vóór en luidt 'maar dat kun je toch al?'. De afgelopen jaren beantwoordde ik beide vragen wat lacherig. Bij de studie Nederlands leer je niet alleen zo goed mogelijk lezen, spreken en schrijven maar leer je ook over de principes achter de taal en kom je erachter wat de taal (van nu en vroeger) kan zeggen over het verleden of de schrijver. 

Toekomstperspectief

En docent worden? De neerlandistiek kent door deze veelzijdigheid ook een breed toekomstperspectief. Studenten worden communicatieadviseur, werken als redacteur bij bijvoorbeeld een museumtentoonstelling of bij een uitgeverij of worden programmeur bij een theater. Zelf liep ik in mijn studietijd stage bij de Internationale Vereniging voor Neerlandistiek en bij het boekenprogramma van de VPRO, Brommer op zee. Twee organisaties die op verschillende manieren spannend en boeiend zijn. Bij de Internationale Vereniging voor Neerlandistiek ontmoette ik bijvoorbeeld veel studenten en docenten die op een inspirerende manier over het Nederlands kunnen praten en ontdekte ik ook de noodzaak van dit soort enthousiaste mensen in het vakgebied. De studie Nederlands was rond die tijd veelal op een negatieve manier in het nieuws; deze mensen waren steevast de positiefste mensen die ik sprak (en het werkte aanstekelijk). Bij Brommer op zee zag ik hoe lezen bij het grote publiek kwam via grote tv-studio's. Misschien is deze ruime waaier aan beroepskeuzes precies wel waarom het toch ook wel een beetje als saai wordt gezien om 'gewoon' docent te worden en waarom ik de afgelopen jaren met een grote boog om het beroep heen probeerde te lopen. 

Inspirerende leraren

Veel mensen die Nederlands gaan studeren hadden heel leuke leraren of lessen Nederlands op de middelbare school. De afgelopen jaren is mij ook een paar keer gevraagd of ik inspirerende leraren Nederlands heb gehad op de middelbare school en welke lessen van die docenten me nog goed zijn bijgebleven. Daarop moest ik tot kortgeleden steeds het antwoord schuldig blijven. Ik kreeg de afgelopen jaren steeds meer vrienden die tijdens het laatste jaar van hun bachelor hun lesbevoegdheid haalden en die tijdens eetafspraken en wandelingen levendig vertelden over hun ervaringen voor de klas. Met een huisgenoot die ook de lerarenopleiding deed, sprak ik tijdens het koken over de lessen die ze de volgende dag zou geven. Zo ontmoette ik de afgelopen tijd steeds meer leraren Nederlands die inspirerend over hun vak konden vertellen. En kwam ik uiteindelijk tot de conclusie dat ik dat ook wel eens wilde proberen.

Eerste les

Inmiddels ben ik begonnen met de educatieve master Leraar Nederlands en zitten de eerste weken van mijn stage er al op. Ik heb ook mijn eerste les al gegeven! Wat ik van tevoren niet wist was dat er zo veel vrijheid in het beroep zit: je mag een les naar eigen inzicht en creativiteit ontwerpen en die dan ook nog op jouw persoonlijke manier geven aan de klas. Ik was ontzettend zenuwachtig van tevoren (gaan ze wel naar mij luisteren?) en natuurlijk ging niet alles goed, maar het was erg leuk om te doen. Extra mooi was dat ik het niet alleen zelf leuk vond; na afloop bedankte een leerling me voor de leuke les. Ik kijk dan ook uit naar de volgende lessen die ik mag geven aan deze klas en aan andere klassen. Ben je daar ook benieuwd naar? Lees dan binnenkort ook vooral mijn tweede blog die gaat over de verschillende soorten lessen die ik tot dan heb gegeven en de colleges die ik zelf volg over het lesgeven. 


Reacties

Reacties laden...