Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit der LetterenOrganisatieDiensten en voorzieningenICT & Onderwijs LetterenProjecten

E-Learning pilots RUG

E­-Learning pilots RUG: Vanaf 2013 worden aan de RUG verschillende e­-Learning projecten uitgevoerd. ICTOL is betrokken bij de volgende pilots:

  • From Pick Axe to Pixel: Dit project heeft tot doel om een 3D­leeromgeving te realiseren binnen het onderwijs Archeologie. Studenten zullen virtueel veldwerk doen aan in 3D aangeboden archeologische objecten, verrijkt met onderzoeksgegevens, informatie over archeologische methoden, theorieën en definities. Verantwoordelijk uitvoerder is: drs. Jorn Seubers.  
  • Flipping classroom project Gespreksanalyse 1: Het flipped classroom model wordt gebruikt om te laten zien hoe onderzoekers in de praktijk analyses uitvoeren van getranscribeerde videodata. Uitvoering vindt plaats binnen het vak Gespreksanalyse 1 van de opleidingen CIW en Nederlands. Verantwoordelijk uitvoerders zijn prof. dr. Tom Koole en dr. Myrte Gosen. Projectleider namens ICTOL is ir. André Rosendaal.  
  • MOOCs LTABS en Euroculture: Er worden momenteel twee massive open online courses (MOOCs) voorbereid binnen de Letteren. De eerste LTABS (Language testing during awake brain surgery) wordt uitgevoerd binnen de European Master’s in Clinical Linguistics, onder verantwoordelijkheid van prof. dr. Roelien Bastiaanse. De tweede wordt uitgevoerd binnen het Euroculture programma i.s.m. Europese partners en heeft betrekking op thema's rondom European identity and Europeness. Verantwoordelijk uitvoerders zijn prof.dr. Janny de Jong en dr. Senka Neuman­Stanivukovic. De projecten worden geleid door drs. Tom Spits (ESI),
  • Internationale samenwerkingstaken taal­ en cultuur: Studenten Europese Talen en Culturen voeren taken uit in de vreemde taal via online samenwerking (telecollaboration) met studenten aan buitenlandse partneruniversiteiten. Doel van de taken is om de taalvaardigheid en interculturele competenties te verbeteren en de studenten optimaal voor te bereiden op het studieverblijf in het buitenland. Deze vorm van onderwijs is inmiddels geïntegreerd in het onderwijsprogramma ETC. Coördinator: drs. Gerdientje Oggel.  
  • Gemeenschappelijke ondersteuning collaborative e­Learning tools: Door deze e­learning pilot hebben we kennis en ervaringen opgedaan met verschillende soorten samenwerkingstools in het onderwijs. Verschillende tools, waaronder Blackboard Collaborate, Google Hangouts, Skype en Adobe Connect, kunnen worden ingezet voor etc.). Nadere informatie: Dr. Sake Jager.
Laatst gewijzigd:29 maart 2016 14:23
printView this page in: English