Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Arts Our faculty Organisatie Disciplines Classical Studies (Classics)

Klassieken in Groningen

Welkom

Middels deze website wil de opleiding Griekse en Latijnse Taal en Cultuur van de Rijksuniversiteit Groningen haar aanbod presenteren voor doelgroepen buiten de eigen studenten door middel van:


Klassieken studeren?

Wil je meer informatie over onze opleiding Griekse en Latijnse Taal en Cultuur aan de RUG? Kijk dan op onze opleidingswebsite:

Je kunt ook contact opnemen met de studieadviseur Bob van der borg (r.p.van.der.borg@rug.nl), of onze studentambassadeur (student.gltc@rug.nl)


Voor scholen

Lesmateriaal voor middelbare scholen

Medewerkers van de opleiding Griekse en Latijnse Taal en Cultuur van de Rijksuniversiteit Groningen hebben divers lesmateriaal ontwikkeld voor middelbare scholen. Hieronder staat per module een korte beschrijving en links.

Oorlogsherdenking

Wie herdenken we op 4 mei? Wat vieren we eigenlijk op 5 mei? Wie bepaalt dat, en wie mag eraan meedoen? Ook dit jaar, 75 jaar na de bevrijding, houden deze vragen onze samenleving bezig.

Om leerlingen op een nieuwe manier te laten nadenken over het herdenken van oorlogsslachtoffers en het vieren van vrijheid heeft een werkgroep van het Expertisecentrum Vakdidactiek Noord (Rijksuniversiteit Groningen) lesmateriaal voor de bovenbouw van het gymnasium ontwikkeld. Ons doel is dat leerlingen met dit lesmateriaal aan de hand van bronnen uit de oudheid (literaire teksten, inscripties en materieel erfgoed) antieke leefwerelden beter leren kennen, en tegelijkertijd de eigen, Nederlandse herdenking van oorlogen (bijvoorbeeld op 4 en 5 mei) beter leren begrijpen en bevragen.

De zes modules zijn los van elkaar of in combinatie te gebruiken bij de vakken Grieks of Latijn. Elke module kan in ongeveer 15 lessen worden afgerond. Binnen een module staat een grote vraag centraal, waarbij actualiteit en de Griekse of Latijnse kerntekst op een prikkelende manier worden verbonden. Leerlingen gaan aan de slag met vragen als: ‘Waar vechten we voor?’, ‘Wie is een held?’ of ‘Wat betekent “vrede”’?

Dit lesmateriaal is voor iedereen gratis beschikbaar op de website van het EVN. Het docentenmateriaal kan aangevraagd worden bij Bettina Reitz-Joosse (b.l.reitz-joosse@rug.nl). Het lesmateriaal is ontwikkeld in het kader van het door het NWO gefinancierde Veni-project ‘Landscapes of War in Roman Literature’ van Bettina Reitz-Joosse (Rijksuniversiteit Groningen).

Wat is wetenschap?

Via de Scholierenacademie van de RUG kunnen leerlingen uit de onderbouw van HAVO en VWO hun onderzoeksvaardigheden ontdekken en trainen aan de hand van een lespakket met als thema 'Onderzoek als ontdekkingsreis'. Klik hier voor meer informatie!

Gastlessen

Voor middelbare scholen in Noord-Nederland heeft onze opleiding een aanbod van diverse gastcolleges en workshops, die aan de universiteit of op locatie verzorgd kunnen worden. Een overzicht van dit aanbod vind u hieronder; het overzicht wordt regelmatig bijgewerkt.

Het aanbod is geordend op doelgroep: het einde van de onderbouw (VWO 3, eventueel ook VWO 4) en het einde van de bovenbouw (VWO 5-6). Alle gastcolleges en workshops hebben nadrukkelijk niet als hoofddoel om voorlichting te bieden, maar om de leerlingen (verder) te enthousiasmeren voor de oudheid en de bestudering van antieke teksten en cultuur, en de academische praktijk in de klas te brengen. Enkele van de gastcolleges en workshops voor VWO 5-6 kunnen ingezet worden ter ondersteuning van het onderwijs in het eindexamenpensum.

Bent u een leraar GTC of LTC of schoolleider, en bent u geïnteresseerd in ons aanbod? Stuur dan een mail naar prof. dr. G.C. (Gerry) Wakker: g.c.wakker@rug.nl, en vermeld in welke bijdrage u geïnteresseerd bent. U wordt dan met de betreffende docent in contact gebracht voor verdere afspraken.

Voor de gastcolleges / workshops vragen we per keer een vergoeding van € 100 plus de reiskosten van de docent.

VWO 3

Titel
Type bijdrage
Docent
Toelichting
Spiegeltje spiegeltje ... wat zag Socrates
Workshop
Dhr. dr. L.A. Joosse

We gaan kijken hoe Socrates gebruik maakt van ons aller neiging om in de spiegel te kijken. We moeten juist onze binnenkant mooi maken, vindt hij. En: andere mensen kunnen spiegels zijn waarin we onszelf leren kennen. In deze workshop denken leerlingen na over zichzelf en leren ze teksten uit de oudheid kennen.

Een villa aan de voet van de vulkaan: de Villa Papiri en haar schatten
Gastcollege
Mw. dr. J.J.H. Klooster

Pompeii was in 79 na Christus niet de enige stad aan de voet van de Vesuvius die door lava en puimsteen bedekt werd. Het nabijgelegen stadje Herculaneum (Ercolano) kreeg het ook zwaar te verduren. In dit gastcollege gaan we op zoek naar resten van een rijke villa onder de vulkanische lava. Wie woonde er, hoe ging het eraan toe, en waar kunnen we dat uit opmaken? Aan de hand van onder meer de grappige Griekse epigrammen van Philodemus, de huisfilosoof, leren we meer over het rijke leventje aan de voet van de vulkaan.

Oud-Grieks polytheïsme
Workshop
Mw. dr. S. Peels
Grieks: een taal zoals alle andere, of toch niet?
Interactief gastcollege
Mw. prof. dr. G.C. Wakker

Net als de moderne talen die we kennen was het oude Grieks een taal waarin mensen met elkaar praatten, hun gevoelens in uitten, ruzie maakten, elkaar probeerden te overreden. Soms werkt dat net zo als in het Nederlands, soms ook niet. Wat zijn grote verschillen? Wat maakt het spannend daarnaar te kijken? Er is zelfs een Italiaanse auteur Andrea Marcolongo die in 2018 een boek schreef 'De geniale Taal. Waarom we allemaal van het Grieks moeten houden'. Er zijn al 500.000 exemplaren van verkocht en het boek is in 27 talen vertaald. Waar baseert de auteur haar oordeel op?

Griekse inscripties
Gastcollege
Dhr. prof. dr. O. van Nijf

VWO 5 - 6

Titel Type bijdrage Docent Toelichting
Mentale seks, of hoe werkt liefde in het Symposium Gastcollege, desgewenst met workshopelementen Dhr. dr. L.A. Joosse Rond het eindexamenonderwerp Grieks, vanuit filosofisch perspectief
'Lost in translation Interactief gastcollege Mw. prof. dr. G.C. Wakker

Rond het eindexamenonderwerp Grieks

Grieks is een taal als andere (moderne) talen: bedoeld om mee te communiceren, gevoelens in te uiten, anderen te overtuigen etc. Het is een taal met zijn eigen karakteristieken. Aan de hand van het eindexamenpensum (nu: Plato Symposium) kijken we hiernaar. Wat verlies je als je Plato in vertaling leest?

Waarom is Diotima een vrouw Gastcollege Mw. dr. J.J.H. Klooster

Rond het eindexamenonderwerp Grieks

In dit college gaan we op zoek naar een antwoord op wat misschien een gekke vraag lijkt: waarom is Diotima, de priesteres die Socrates in Plato's Symposium inwijdt in de geheimen van Eros, eigenlijk een vrouw? De liefde die volgens Socrates het hoogst in aanzien staat is immers die tussen een oudere man en een jongere jongen. Dus waarom zou een vrouw hier het fijne van weten? Is Diotima een historische figuur, of is er toch meer aan de hand? Aan de hand van deze vragen behandelen we tevens ideeën over geslacht en gender-rollen in het klassieke Athene.

Oud-Grieks polytheïsme Workshop Mw. dr. S. Peels
Nehalennia-altaren Gastcollege Dhr. prof. dr. O. van Nijf
Griekse inscripties Gastcollege Dhr. prof. dr. O. van Nijf
Christenen in het Romeinse rijk Gastcollege Dhr. dr. J.W. Drijvers
Via Appia In overleg Dhr. dr. J. Pelgrom Bijvoorbeeld ter voorbereiding op de Rome-excursie


Beginners' courses

The University of Groningen offers beginners' courses in Latin and Ancient Greek in semester 1 (September - Januari). These courses are open to all students.

Greek for beginners / Greek for Research

Do you want to learn Ancient Greek, or do you need it for your studies? We offer a one-semester course at the University of Groningen, in which you start from scratch.

The course aims to introduce students quickly to the basics of the Greek language, and to familiarise them with the tools needed for tackling original sources. Study of grammar and vocabulary will be combined from the start with engagement with original Greek sources. Students will not only get to know the basics of the language but also experience the excitement and the depth of cultural understanding which the study of a text in the original can offer. At the end of the course, students will be able to read original texts of simple to intermediate difficulty, and know how to use dictionaries and other tools effectively.

Practical information

  • The study load is 10 EC
  • The language of instruction is English
  • 2 x 2 hours per week during the first semester (sept 2021 - jan 2022)

Select the correct course

There are two options available, depending on your programme:

  • BA-students take Greek for Beginners (LQX027P10). Sign up via Progress.
  • MA-students take Greek for Research (LQX035M10 ). In this course, students attend the same seminars as the BA-students; in addition, they will put their new skills into practice by working on a Greek source or text (of any period) relevant to their specific research interests. Sign up via Progress.

These courses are also open to other interested participants. Those who are not currently enrolled as students can sign up for the course as an open module; more information on the costs and the registration form can be found here.

For this course, no previous knowledge is required. Students who are already familiar with Ancient Greek from secondary school, especially those who have passed their final exams (eindexamen) in Greek, are advised to follow the courses Griekse Taalvaardigheid I-II-III (in Dutch) instead, which serve as a more in-depth study of the syntax and morphology of Ancient Greek, combined with the study of longer original texts. If you would like advice in choosing the course that is right for you, please contact one of the lecturers (see below).

Questions can be directed to dr. R.F. Regtuit (r.f.regtuit@rug.nl)

Latin for beginners / Latin for research

Do you want to learn Latin, or do you need it for your studies? We offer a one-semester course at the University of Groningen, in which you start from scratch.

The course aims to introduce students quickly to the basics of the Latin language, and to familiarise them with the tools needed for tackling original sources. Study of grammar and vocabulary will be combined from the start with engagement with original Latin sources. Students will not only get to know the basics of the language but also experience the excitement and the depth of cultural understanding which the study of a text in the original can offer. At the end of the course, students will be able to read original texts of simple to intermediate difficulty, and know how to use dictionaries and other tools effectively.

Practical information

  • The study load is 10 EC
  • The language of instruction is English
  • 2 x 2 hours per week during the first semester (sept 2021 - jan 2022)

Select the correct course

There are two options available, depending on your programme:

  • BA-students take Greek for Beginners (LQX027P10). Sign up via Progress.
  • MA-students take Greek for Research (LQX035M10 ). In this course, students attend the same seminars as the BA-students; in addition, they will put their new skills into practice by working on a Greek source or text (of any period) relevant to their specific research interests. Sign up via Progress.

These courses are also open to other interested participants. Those who are not currently enrolled as students can sign up for the course as an open module; more information on the costs and the registration form can be found here.

For this course, no previous knowledge is required. Students who are already familiar with Latin from secondary school, especially those who have passed their final exams Ieindexamen) in Latin, are advised to take the courses Latijnse Taalvaardigheid I-II-III (in Dutch) instead, which serve as a more in-depth study of the syntax and morphology of Latin, combined with the study of longer original texts. If you would like advice in choosing the course that is right for you, please contact one of the lecturers (see below).

Questions can be directed to dr. B.L. Reitz-Joosse (b.l.reitz-joosse@rug.nl).

Testimonials

"I really liked that we read real Latin almost every class. And I am also amazed at how well I can read Latin now after merely half a year!"

"This course has reminded me of why I liked Latin so much."

"All of the lectures were genuinely enjoyable."

"Well structured and good teachers!"

"Great course, learned a lot in a few weeks."

Laatst gewijzigd:07 juli 2023 11:51