Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Arts Our faculty Organisatie Disciplines Classical Studies (Classics)

For schools (in Dutch)

Lesmateriaal

Medewerkers van de opleiding Griekse en Latijnse Taal en Cultuur van de Rijksuniversiteit Groningen hebben divers lesmateriaal ontwikkeld voor middelbare scholen.

Oorlogsherdenking

Wie herdenken we op 4 mei? Wat vieren we eigenlijk op 5 mei? Wie bepaalt dat, en wie mag eraan meedoen? Ook dit jaar, 75 jaar na de bevrijding, houden deze vragen onze samenleving bezig.

Om leerlingen op een nieuwe manier te laten nadenken over het herdenken van oorlogsslachtoffers en het vieren van vrijheid heeft een werkgroep van het Expertisecentrum Vakdidactiek Noord (Rijksuniversiteit Groningen) lesmateriaal voor de bovenbouw van het gymnasium ontwikkeld. Ons doel is dat leerlingen met dit lesmateriaal aan de hand van bronnen uit de oudheid (literaire teksten, inscripties en materieel erfgoed) antieke leefwerelden beter leren kennen, en tegelijkertijd de eigen, Nederlandse herdenking van oorlogen (bijvoorbeeld op 4 en 5 mei) beter leren begrijpen en bevragen.

De zes modules zijn los van elkaar of in combinatie te gebruiken bij de vakken Grieks of Latijn. Elke module kan in ongeveer 15 lessen worden afgerond. Binnen een module staat een grote vraag centraal, waarbij actualiteit en de Griekse of Latijnse kerntekst op een prikkelende manier worden verbonden. Leerlingen gaan aan de slag met vragen als: ‘Waar vechten we voor?’, ‘Wie is een held?’ of ‘Wat betekent “vrede”’?

Dit lesmateriaal is voor iedereen gratis beschikbaar op de website van het EVN. Het docentenmateriaal kan aangevraagd worden bij Bettina Reitz-Joosse. Het lesmateriaal is ontwikkeld in het kader van het door het NWO gefinancierde Veni-project ‘Landscapes of War in Roman Literature’ van Bettina Reitz-Joosse.

Gastlessen

Voor middelbare scholen in Noord-Nederland heeft onze opleiding een aanbod van diverse gastcolleges en workshops, die aan de universiteit of op locatie verzorgd kunnen worden. Een overzicht van dit aanbod vindt u hieronder; het overzicht wordt regelmatig bijgewerkt.

Het aanbod is geordend op doelgroep: het einde van de onderbouw (VWO 3, eventueel ook VWO 4) en het einde van de bovenbouw (VWO 5-6). Alle gastcolleges en workshops hebben nadrukkelijk niet als hoofddoel om voorlichting te bieden, maar om de leerlingen (verder) te enthousiasmeren voor de oudheid en de bestudering van antieke teksten en cultuur, en de academische praktijk in de klas te brengen. Enkele van de gastcolleges en workshops voor VWO 5-6 kunnen ingezet worden ter ondersteuning van het onderwijs in het eindexamenpensum.

Bent u een leraar GTC of LTC of schoolleider, en bent u geïnteresseerd in ons aanbod? Stuur dan een mail naar prof. dr. G.C. (Gerry) Wakker: g.c.wakker@rug.nl, en vermeld in welke bijdrage u geïnteresseerd bent. U wordt dan met de betreffende docent in contact gebracht voor verdere afspraken.

Voor de gastcolleges / workshops vragen we per keer een vergoeding van € 100 plus de reiskosten van de docent.

vwo 3/4

 

Titel

Type bijdrage

Docent

Toelichting

Spiegeltje spiegeltje ... wat zag Socrates

Workshop

Dhr. dr. L.A. Joosse

We gaan kijken hoe Socrates gebruik maakt van ons aller neiging om in de spiegel te kijken. We moeten juist onze binnenkant mooi maken, vindt hij. En: andere mensen kunnen spiegels zijn waarin we onszelf leren kennen. In deze workshop denken leerlingen na over zichzelf en leren ze teksten uit de oudheid kennen.

Een villa aan de voet van de vulkaan: de Villa Papiri en haar schatten

Gastcollege

Mw. dr. J.J.H. Klooster

Pompeii was in 79 na Christus niet de enige stad aan de voet van de Vesuvius die door lava en puimsteen bedekt werd. Het nabijgelegen stadje Herculaneum (Ercolano) kreeg het ook zwaar te verduren. In dit gastcollege gaan we op zoek naar resten van een rijke villa onder de vulkanische lava. Wie woonde er, hoe ging het eraan toe, en waar kunnen we dat uit opmaken? Aan de hand van onder meer de grappige Griekse epigrammen van Philodemus, de huisfilosoof, leren we meer over het rijke leventje aan de voet van de vulkaan.

Oud-Grieks polytheïsme

Workshop

Mw. dr. S. Peels

Grieks: een taal zoals alle andere, of toch niet?

Interactief gastcollege

Mw. prof. dr. G.C. Wakker

Net als de moderne talen die we kennen was het oude Grieks een taal waarin mensen met elkaar praatten, hun gevoelens in uitten, ruzie maakten, elkaar probeerden te overreden. Soms werkt dat net zo als in het Nederlands, soms ook niet. Wat zijn grote verschillen? Wat maakt het spannend daarnaar te kijken? Er is zelfs een Italiaanse auteur Andrea Marcolongo die in 2018 een boek schreef 'De geniale Taal. Waarom we allemaal van het Grieks moeten houden'. Er zijn al 500.000 exemplaren van verkocht en het boek is in 27 talen vertaald. Waar baseert de auteur haar oordeel op?

Griekse inscripties

Gastcollege

Dhr. prof. dr. O. van Nijf

vwo 5/6

Oud-Grieks polytheïsme

Workshop

Mw. dr. S. Peels

Nehalennia-altaren

Gastcollege

Dhr. prof. dr. O. van Nijf

Griekse inscripties

Gastcollege

Dhr. prof. dr. O. van Nijf

Christenen in het Romeinse rijk

Gastcollege

Dhr. dr. J.W. Drijvers

Via Appia

In overleg

Dhr. dr. J. Pelgrom

Bijvoorbeeld ter voorbereiding op de Rome-excursie

Last modified:01 November 2023 7.18 p.m.
View this page in: Nederlands