Skip to ContentSkip to Navigation
Groundbreaking WorkOnderdeel van Rijksuniversiteit Groningen

Groundbreaking Work

@University of Groningen
Groundbreaking WorkNieuws

Wijzigingen fietsroutes en verplaatsing P1, Zernike Campus Groningen

20 april 2017

De voorbereiding voor de bouw van de Feringa Building op de Zernike Campus Groningen betekent dat er vanaf dit moment verkeersaanpassingen nodig zijn. Fietsroutes worden gewijzigd (Nijenborgh zal grotendeels afgesloten zijn) en parkeerterrein P1 wordt verplaatst (en gefaseerd afgebroken). Deze aanpassingen worden in fases uitgevoerd, door Plegt-Vos Bouwgroep, en zullen afgerond zijn in augustus.

Overzicht verkeersaanpassingen:

Overzicht verkeersaanpassingen
Overzicht verkeersaanpassingen
A) Verplaatsing P1

Op de plek van het huidige parkeerterrein P1 zal de Feringa Building (fase 1) worden gebouwd. Daartoe wordt P1 nu verplaatst naar de overzijde van Nijenborgh. Het huidige parkeerterrein wordt gefaseerd afgebroken.
Uitvoering: heden – begin augustus 2017.

B) Verlegging fietsroute Zernikelaan achter bewakingsdienst langs

Om de verkeersveiligheid ten tijde van het extra bouwverkeer te waarborgen, worden fietsers die over de Zernikelaan de campus oprijden voortaan achter het gebouw van de bewakingsdienst geleid (B1 op de tekening). Hierdoor kan bouwverkeer vanaf de Zernikelaan veilig afslaan om Nijenborgh in te rijden en ontstaat een overzichtelijke kruising tussen bouwverkeer en fietsers.
Daarnaast is er per 21 mei geen fietsverkeer meer mogelijk ten noorden van de nieuwe parkeerplaats P1. Deze afslag van de fietsroute (B2 op de tekening) wordt dan afgesloten.
Uitvoering: heden – 21 mei 2017.

C) Verlegging fietsroute vanaf Selwerd

Voor de verkeersveiligheid van fietsers die de route vanuit Selwerd nemen, komt er een tijdelijk fietspad over het nieuwe parkeerterrein P1. Nijenborgh wordt grotendeels afgesloten en is alleen bestemd voor bouwverkeer. Fietsers van en naar Selwerd hebben via het nieuwe fietspad over het parkeerterrein aansluiting op de Zernikelaan.
Uitvoering: per 9 juni
2017.

D) Afsluiting oostzijde Nijenborgh

Tegelijkertijd vervalt ook de fietsroute achter Nijenborgh 4 langs - langs het water aan de oostzijde van de campus. Op die locatie verrijst de Feringa Building. Om het noordelijk deel van de campus te bereiken, gebuiken fietsers de Zernikelaan.
Uitvoering: per 9 juni 2017 .


Waar komt de Feringa Building te staan:

____________________________
Groundbreaking Work

@University of Groningen

Laatst gewijzigd:07 september 2017 13:28

Meer nieuws

Volg ons opfacebook instagram