Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen

Professor Robert E. Slavin

Eredoctor in de Gedrags- en Maatschappijwetenschappen, Rijksuniversiteit Groningen, 2014
Slavin

Op vrijdag 13 juni 2014 ontvangt Robert Slavin, hoogleraar aan het Institute for Effective Education aan de universiteit van York en directeur van het Center for Research and Reform in Education aan de Johns Hopkins universiteit in Baltimore een eredoctoraat van de Rijksuniversiteit Groningen, ter gelegenheid van het 400-jarig lustrum van de universiteit. Eredoctoraten worden uitgereikt aan personen die uitzonderlijke bijdragen hebben geleverd aan de samenleving, de wetenschap of de politiek.

Ondersteun onderwijzers met bewijzen

Professor Slavin heeft zich tot doel gesteld scholen te helpen om kwalitatief hoogwaardig onderwijs te bieden, zodat alle leerlingen de kans krijgen zich volledig te ontplooien. Om dit te bereiken heeft hij talrijke overzichtsartikelen geschreven over de effectiviteit van verschillende onderwijspraktijken, gepubliceerd in de meest gerenommeerde wetenschappelijke tijdschriften.Ook plaatst hij publiek toegankelijke beoordelingen van educatieve programma's en hun effecten op de website best evidence encyclopedia. Daarnaast is Slavin ontwerper van het schoolbrede programma Success for All, dat is gebaseerd op empirische kennis over factoren die een rol spelen bij het verbeteren van onderwijskwaliteit en leerprestaties.

Robert Slavin is een betrokken academicus die dicht bij de onderwijspraktijk staat en begaan is met de ontwikkeling van kinderen. Dit blijkt bijvoorbeeld uit zijn eigen woorden: “writings on evidence-based practice often sound a little dry, full of effect sizes and wonkiness. Yet all of those effect sizes and policy proposals mean nothing unless they are changing the lives of children.” (Huffington Post, blog van 10 april 2013).

Bosker

"Teach as you preach! Bob Slavin predikt niet alleen een meer evidence based-aanpak in het onderwijs, hij doet het zelf ook."
Professor Roel Bosker

400 jaar

Programma juni 2014

Het lustrum van de universiteit valt samen het 50-jarig bestaan van de studie onderwijskunde en het GION, het Gronings Instituut voor Onderzoek van Onderwijs. Dit wordt gevierd op de Onderwijs Research Dagen (ORD) die van 11 tot 13 juni in Groningen worden gehouden. Professor Slavin is eregast en keynote spreker op dit congres.

Meer informatie over het tijdstip en onderwerp van zijn lezing volgt. De uitreiking van het eredoctoraat zal plaatsvinden na afloop van de conferentie, op vrijdag 13 juni.

Slavin

Robert E. Slavin

Robert Slavin is medeoprichter van de schoolbrede onderwijsaanpak Success for All, directeur van het Johns Hopkins Center for Research and Reform in Education en directeur van het Institute for Effective Education aan de universiteit van York. Hij is een van de meest geciteerde auteurs binnen de onderwijswetenschappen.

Onderzoek

Slavins onderzoek richt zich op de effectiviteit van onderwijspraktijken en educatieve programma’s, vanuit de overtuiging dat onderwijsinterventies en –beleid altijd gebaseerd zouden moeten zijn op empirisch bewijs. Hij heeft onder andere onderzoek gedaan naar effectieve vormen van samenwerkend leren en groeperen binnen en buiten de klas. Ook heeft hij meerdere evaluatiestudies verricht naar de effecten van het programma Success for All, sommigen daarvan op basis van grootschalige interventies, opgezet volgens de hoogste standaarden van groepsgewijze echte experimenten. Slavin pleit voor het gebruik van best evidence synteses, waarin deugdelijke studies worden samengenomen in een meta-analyse, terwijl er rekening wordt gehouden met de kwaliteit en bewijskracht van elke individuele studie. Op deze manier leveren de beste studies het beste bewijs voor de effectiviteit van de onderzochte onderwijspraktijk.

Verder lezen

  • Best Evidence Encyclopedia, BEE: een overzicht van educatieve programma’s en de wetenschappelijke bewijzen voor de effectiviteit van die programma’s http://www.bestevidence.org/
  • Robert Slavins meest recente boek: de tiende editie van het veelgebruikte studieboek Educational Psychology. Slavin, R. E. (2012). Educational psychology: Theory into practice (10th Ed.). Boston: Allyn & Bacon. http://www.pearsoned.co.uk/bookshop/detail.asp?item=100000000414887
  • Robert Slavins blog in the Huffington Post http://www.huffingtonpost.com/robert-e-slavin/
Laatst gewijzigd:25 februari 2019 14:17
printView this page in: English