Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit Gedrags- en MaatschappijwetenschappenOnderzoek

Tenure Track

Algemene informatie

De Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen (GMW) wil op het terrein van onderwijs en onderzoek investeren in topkwaliteit en verschillen in talenten en ambities honoreren. Hiertoe zet de Faculteit in op het behouden en aantrekken van excellente wetenschappers, van wie wordt verwacht dat ze in staat zijn door te groeien tot kernposities voor onderzoek en onderwijs. Voor de realisatie hiervan heeft het Faculteitsbestuur een tenure track-systeem ingevoerd in 2007. In dit systeem kan een staflid starten op het niveau van Universitair Docent en gedurende een nominale periode van twaalf jaar doorgroeien tot Hoogleraar. Voor de diverse fasen binnen het tenure track-systeem zijn criteria opgesteld waaraan voldaan moet worden voor benoeming of bevordering. Nieuw wetenschappelijk personeel (vanaf de functie UD) wordt in vrijwel alle gevallen direct in het tenure track systeem opgenomen. Zittend personeel met een vaste aanstelling kan op vrijwillige basis instromen in het tenure track systeem.

Laatst gewijzigd:19 juli 2018 16:20
printView this page in: English