Skip to ContentSkip to Navigation

Informatiebrief

Zelfmoordpreventie onder lesbische, homo, bi en transgender (LHBT) jongeren

Beste (mogelijke) deelnemer,

Dit onderzoek wordt uitgevoerd door de Rijksuniversiteit Groningen in samenwerking met 113 Zelfmoordpreventie.

Doel van het onderzoek

In dit onderzoek bekijken we of een online behandeling voor transgender, non-binaire en genderdiverse+ jongeren (16 – 28 jaar), die gedachten aan zelfmoord hebben, helpt bij het verminderen van deze gedachten. Daarnaast onderzoeken we of de behandeling helpt bij het omgaan met moeilijke situaties rondom je genderidentiteit. In de behandeling zullen onderwerpen zoals genderidentiteit en gender vragen aan bod komen. Ook als je je zelf niet transgender, non-binair of genderdivers+ noemt, maar wel die gevoelens herkent, kun je deelnemen. Na afloop van het onderzoek zullen de resultaten anoniem gepubliceerd worden (zonder jouw persoonsgegevens).

Wat meedoen inhoudt

De behandeling duurt in totaal 12 weken. Drie maanden na je laatste chatsessie vragen we je nog één keer een vragenlijst in te vullen.

Elke week heb je één chatsessie met een hulpverlener van 113 Zelfmoordpreventie van ongeveer 50 tot 60 minuten. We vragen je ook om elke week een korte opdracht te maken en om in totaal vier keer een vragenlijst in te vullen. De opdrachten bestaan onder andere uit het bijhouden van situaties over transgender gevoelens en zelfmoordgedachten.

Het maken van de opdrachten zal per week ongeveer 10 tot 15 minuten duren. Wat je in je behandeling bespreekt met de hulpverlener wordt niet gedeeld met de onderzoekers en wordt niet gebruikt voor het onderzoek. Alleen de ingevulde vragenlijsten worden gebruikt voor het onderzoek.

Als je na de behandeling behoefte hebt aan meer hulp dan kun je dit met de hulpverlener van 113 Zelfmoordpreventie bespreken.

Na de behandeling zullen we in een vragenlijst vragen of je nog wilt deelnemen aan een telefonisch of face-to-face interview over jouw ervaringen tijdens de chatsessies met 113 Zelfmoordpreventie.

Vragenlijsten

Op vier momenten vragen we je om een vragenlijst in te vullen (max. 25 minuten per keer); een keer vóór de eerste chatsessie, een keer na de 7e chatsessie, een keer na de 12e chatsessie en nog één keer drie maanden na de laatste chatsessie. De vragen gaan over het hebben van zelfmoordgedachten, hoe je je genderidentiteit ervaart en hoe je hiermee omgaat.

Je kunt de vragenlijsten invullen via een link die we naar je mailen.

Wat je in de vragenlijst invult, geven wij niet door aan de behandelaar. Er is één uitzondering: als je in de vragenlijst aankruist dat je kort geleden een zelfmoordpoging deed, dan geven wij dit door aan de hulpverlener van 113 Zelfmoordpreventie zodat zij dit met je kunnen bespreken.

Herinneringen

Als je vergeet een vragenlijst in te vullen sturen we je een herinnering per e-mail. Zonder reactie van jou volgt daarop nog een schriftelijke herinnering via een whatsapp of SMS bericht. Daarom zullen we in het toestemmingsformulier vragen naar je telefoonnummer.

Vergoeding voor meedoen

Je krijgt online cadeaubonnen voor het invullen van de vragenlijsten.

  • Na het invullen van de eerste vragenlijst krijg je een cadeaubon van 15 euro.
  • Na het invullen van de vragenlijst na de 7e sessie krijg je een cadeaubon van 15 euro.
  • Na het invullen van de vragenlijst na de 12e sessie krijg je een cadeaubon van 15 euro.
  • Na het invullen van de vragenlijst 3 maanden na je laatste sessie krijg je een cadeaubon van 15 euro.
Als je niet wilt meedoen of wilt stoppen met het onderzoek

Je beslist zelf of je meedoet aan het onderzoek. Deelname is vrijwillig. Je kunt altijd stoppen, ook tijdens het onderzoek. Je hoeft niet te zeggen waarom je stopt. Wel is het belangrijk dat je dit meldt aan de hulpverlener én aan de onderzoeker via het mailadres: d.d.van.bergen@rug.nl). De gegevens die tot dat moment zijn verzameld, worden gebruikt voor het onderzoek.

Als je niet wilt meedoen aan dit onderzoek, maar je wil de reguliere chatsessies van 113 Zelfmoordpreventie volgen, dan kun je dat op elk moment aangeven.

Het is belangrijk dat je contact opneemt met de behandelaar en onderzoekers:

  • Als je niet bij de sessie aanwezig kunt zijn.
  • Als je in een ziekenhuis wordt opgenomen of behandeld.
  • Als je niet meer mee wilt doen aan het onderzoek.
Gebruik en bewaren van je gegevens

Om je privacy te beschermen krijgen je gegevens een code. Je naam en andere gegevens die jou kunnen identificeren worden daarbij weggelaten. De code blijft veilig opgeborgen bij de Rijksuniversiteit Groningen en wordt niet gedeeld met 113 Zelfmoordpreventie of de hulpverleners. Ook in rapporten en publicaties over het onderzoek zijn de gegevens niet tot jou te herleiden.

Bewaartermijn gegevens

Je gegevens moeten 15 jaar worden bewaard op de beveiligde virtuele omgeving van de Rijksuniversiteit Groningen. Op het behandelplatform van 113 Zelfmoordpreventie worden je gegevens verwijderd na het afronden van het onderzoek.

Bewaren en gebruik van gegevens

Je geanonimiseerde gegevens kunnen na afloop van dit onderzoek ook nog van belang zijn voor ander wetenschappelijk onderzoek op het gebied van zelfmoordgedachten bij LHBT+ jongeren en jongvolwassenen. Je kunt op het toestemmingsformulier aangeven of je hier wel of niet mee instemt. Indien je hier niet mee instemt, kun je gewoon deelnemen aan het huidige onderzoek.

Meer informatie over je rechten bij verwerking van gegevens

Je kunt contact opnemen met de Functionaris voor de Gegevensbescherming van de instelling (privacy@rug.nl) of de Autoriteit Persoonsgegevens.

Als je direct iemand wilt spreken kun je contact opnemen met de crisislijn van 113 Zelfmoordpreventie: www.113.nl of 0800-0113

Laatst gewijzigd:20 juni 2024 08:09