Skip to ContentSkip to Navigation

De behandeling

Behandeling specifiek voor transgender, non-binaire en genderdiverse+ jongeren

In de behandeling ga je werken aan het leren omgaan met lastige situaties rondom je genderidentiteit en aan het verminderen van zelfmoordgedachten. De behandeling bestaat uit 12 wekelijkse chatsessies. Deze chatsessies duren ongeveer 50 tot 60 minuten. Ook zijn er huiswerkopdrachten.

De behandeling wordt uitgevoerd door psychologen van 113 Zelfmoordpreventie en vindt plaats via hun website. 113 Zelfmoordpreventie is een organisatie die mensen met suïcidale gedachten helpt door middel van online hulpverlening.

Wat je in je behandeling bespreekt met de hulpverlener wordt niet gedeeld met de onderzoekers en wordt niet gebruikt voor het onderzoek. Alleen de ingevulde vragenlijsten worden gebruikt voor het onderzoek.

Als je direct iemand wilt spreken kun je contact opnemen met de crisislijn van 113 Zelfmoordpreventie: www.113.nl of 0800-0113

Laatst gewijzigd:20 juni 2024 08:09