Skip to ContentSkip to Navigation

Gazelle: Gemotiveerd en Actief Zelfstandig Lezen

GAZELLE

Project Gazelle onderzoekt begrijpend lezen en zelfgestuurd leren bij zaakvakken in het vo. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een digitale leeromgeving met hints over strategiegebruik tijdens het lezen. In schooljaar 2016/2017 en 2017/2018 lazen leerlingen twaalf weken lang informatieve teksten voor de vakken aardrijkskunde en geschiedenis. Hierbij werden ze ondersteund door informatieve hints, terwijl leraren werden getraind om data uit het programma te vertalen naar effectieve instructie.

Het project wordt gefinancierd vanuit het NWO (NRO-PPO 405-15-551).

NRO logo
Laatst gewijzigd:20 juni 2024 08:05