Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit Gedrags- en MaatschappijwetenschappenOnderzoekImpressies over het onderzoek

Publieke en nonprofit organisaties in verandering: stimulans of barriere voor ons welzijn?

Liesbet Heyse
Liesbet Heyse

Liesbet Heyse

Organisaties in de publieke en nonprofit sector – zoals organisaties in de zorg of internationale hulp organisaties - hebben tot doel individueel en maatschappelijk welzijn te vergroten. Overheden, media en het publiek volgen hun werk kritisch en eisen regelmatig verandering van en verbetering in de samenwerking en prestaties van deze organisaties. Voorbeelden van verandering zijn de overgang naar een cliënt-gerichte aanpak in de zorg via gedecentraliseerde samenwerking en de introductie van for-profit ‘managerial’ werkwijzen (ook wel Nieuw Publiek Management genoemd). Ik onderzoek processen en effecten van zulke veranderingen: Dragen ze bij aan het verbeterd functioneren van pubieke en nonprofit organisaties? Wat zijn de effecten van deze veranderingen voor cliënten, personeel, organisaties en de maatschappij, en hoe kunnen we die effecten verklaren? Ik pas deze vragen toe op specifieke contexten zoals internationale humanitaire hulp organisaties en de jeugdzorg sector in Nederland, gebruikmakend van zowel kwantitatieve als kwalitatieve methoden.

Liesbet Heyse is Universitair docent bij Sociologie

Laatst gewijzigd:27 september 2016 14:59
printView this page in: English