Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Behavioural and Social Sciences Research Healthy Ageing GMW

Healthy ageing, population and society (HAPS)

Healthy Ageing: Population and Society (HAPS) is een multidisciplinair onderzoeksprogramma over Healthy ageing. HAPS is een samenwerking tussen demografie en sociologie (RUG) en epidemiologie (UMCG).

Healthy Ageing, Population and Society (HAPS) onderzoekt de sociale en maatschappelijke context van gezondheid en welzijn gedurende de hele levensloop van mensen. Epidemiologen, sociologen en demografen bundelen in dit interdisciplinaire onderzoeksprogramma hun uiteenlopende theoretische perspectieven en methoden.

Laatst gewijzigd:01 april 2019 12:22