Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit Gedrags- en MaatschappijwetenschappenOnderzoekPromoverenExterne Promovendi

Van idee naar promotie

Promovendi kunnen op verschillende manieren verbonden zijn aan de RUG.  Een externe promovendus verricht promotieonderzoek zonder dienstverband of opleidingsplaats bij de Faculteit der Gedrags- en Maatschappijwetenschappen. Mogelijk hebt u, na jarenlang in de beroepspraktijk gewerkt te hebben, een idee voor een interessant onderzoek? Of wellicht bent u onlangs afgestudeerd op een onderzoeksproject, maar kunt u daar in uw huidige werkkring geen verdieping aan geven. Bij de Faculteit GMW is het mogelijk dit idee uit te werken tot een promotie-onderzoek.

De Faculteit GMW voert een actief beleid in de ondersteuning van externe promovendi. Externe promovendi kunnen zich aanmelden bij de Faculteit voor registratie en procesbegeleiding ('zie ook 'start van het traject', hiernaast). Daarnaast is ondersteuning mogelijk op het gebied van o.a. faciliteiten, cursussen, een werkplek met een academisch werkklimaat (PPC) en mogelijk een beperkte materiële (financiële) ondersteuning (link naar faciliteitenregeling).

Met de registratie krijgt u een Personeelsnummer en dan is het mogelijk gebruik te maken van de faciliteitenregeling.

Laatst gewijzigd:01 december 2016 11:44
printView this page in: English