Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit Gedrags- en MaatschappijwetenschappenPedagogische wetenschappen en OnderwijskundeOnderzoekEthische Commissie

Ethische Commissie Pedagogische wetenschappen en Onderwijskunde

De Ethische Commissie Pedagogische wetenschappen en Onderwijskunde heeft als taak (voorgenomen) gedragswetenschappelijk onderzoek van medewerkers, dan wel onderzoek dat valt onder de verantwoordelijkheid van medewerkers, te toetsen op criteria van wetenschappelijk verantwoord handelen.

De commissie baseert zich bij haar toetsing op de richtlijnen in het Ethiek Reglement Pedok

Deze zijn gebaseerd op de

Onderzoek dat binnen de afdeling wordt uitgevoerd en dat valt onder medisch wetenschappelijk onderzoek, zal door de medisch ethische toetsingscommissie (METC) van het UMCG moeten worden goedgekeurd.

Leden van de Ethische Commissie

dr. P.C.M. Bakker vicevoorzitter
dr. ing. S.W. de Boer ambtelijk secretaris
prof. dr. H.W.E. Grietens voorzitter
dr. D.D.N.M Kostons lid
dr. A.A.J. van der Putten lid

Correspondentieadres: ecpedok@rug.nl


Laatst gewijzigd:23 september 2016 11:38
printOok beschikbaar in het: English