Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit Gedrags- en MaatschappijwetenschappenPedagogische wetenschappen en OnderwijskundeOnderzoekEthische Commissie

Ethische Commissie Pedagogische en Onderwijswetenschappen

De Ethische Commissie Pedagogische Wetenschappen en Onderwijskunde (EC Pedok) heeft als taak (voorgenomen) gedragswetenschappelijk onderzoek van medewerkers, dan wel onderzoek dat valt onder de verantwoordelijkheid van medewerkers, te toetsen op criteria van wetenschappelijk verantwoord handelen.

De commissie baseert zich bij haar toetsing op de richtlijnen in het Ethiek Reglement Pedok (versie december 2018).

Leden van de Ethische Commissie Pedagogische Wetenschappen en Onderwijskunde

Dr. P.C.M. Bakker voorzitter
Dr. L. Baams vice-voorzitter
Dr. mr. E.C.C. van Os lid
Dr. J. Brouwer lid
Dr. S. Houwen lid
Dr. A.W. Spijkerboer lid

Laatst gewijzigd:07 januari 2019 14:51
printView this page in: English