Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Behavioural and Social Sciences PedOn Research Research Centre PMD

Han Nakken prijs 2010 uitgereikt

06 december 2010
.
Aly Waninge ontvangt prijs uit handen van Wied Ruijssenaars

Aly Waninge en Irmi Masselink hebben maandag 6 december in Groningen de eerste Han Nakken prijs ontvangen. De Han Nakken prijs is bestemd voor de beste wetenschappelijke prestatie en de opmerkelijkste praktijkprestatie op het gebied van de zorg voor personen met ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen in de afgelopen twee jaar. Aly Waninge kreeg de wetenschapsprijs voor haar artikel: ‘Feasability and reliability of body composition measurements in adults with severe intellectual and sensory disabilities’  De cd-rom ‘Tim Adams' van Irmi Masselink was goed voor de praktijkprijs. Aan de prijs is een bedrag van 2500 euro verbonden.

De uitreiking vond plaats na afloop van de eerste Han Nakken lezing die werd uitgesproken door Groningse hoogleraar Orthopedagogiek prof. dr. Carla Vlaskamp. Zij ging in op een aantal knelpunten en onevenwichtigheden bij de keuze voor  en toepassing van verschillende behandelingsvormen voor kinderen met ernstige meervoudige beperkingen.

Wetenschappelijke prijs
De prijs voor de beste wetenschappelijke prestatie ging naar Aly Waninge van Visio, een organisatie voor revalidatie en training van mensen met een visuele beperking. Zij kreeg de prijs voor het artikel: ‘Feasability and reliability of body composition measurements in adults with severe intellectual and sensory disabilities’. De jury vond haar artikel “zeer inventief, origineel, vernieuwend en creatief. Een goed opgezette studie die een aanzet geeft om meer aandacht aan de gezondheid van de doelgroep te besteden. Het is een belangrijke bijdrage aan ons inzicht, mede gezien de langzaam toenemende gemiddelde leeftijd van mensen met een ernstige handicap.”

Praktijk prijs
Irmi Masselink won met de cd-rom ‘Tim Adams’ de praktijkprijs. De essentie van dit project is de toepassing van de methodiek ‘Kijk naar wat we zeggen’ op het veranderen van de woonsituatie van cliënten met ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen, in nauwe samenwerking met ouders. De jury was onverdeeld positief over haar product waarmee cliënten zichzelf kunnen introduceren bij nieuwe begeleiders. Volgens de jury is het ‘een originele bijdrage waarbij gebruikt gemaakt is van moderne technieken. Een beter voorbeeld van cliënt centraal stellen is er niet. Het is sterk gericht op het individu en de kwaliteit van leven en de ouders worden, als ervaringsdeskundigen, op een mooie manier betrokken’. Irmi Masselink werkt als orthopedagoog bij Promens Care, een organisatie voor kinderen en volwassen met een beperking in de provincies Groningen en Drenthe.

De methodiek ‘Kijk naar wat we zeggen’ is gedurende een periode van 15 jaar ontwikkeld door een viertal instellingen behorende tot het werkverband De Open Ankh (nu Zorgcoöperatie Nederland geheten). De eer voor deze inspanning komt Adriënne van den Berg, Hans Pekelharing en Gertie van Nijen toe.

Jury
De jury van de Han Nakken prijs bestond uit voor de wetenschapsprijs uit: Prof B. Maes, prof. dr. I. van Berckelaer-Onnes en prof. H.S.A. Heymans. Voor de praktijkprijs bestond de jury uit:  mw Biemans, mw Geytenbeek en dr. P.L.Vriesema.  Voorzitter van beide jury’s was prof. dr. Wied Ruijssenaars (RUG). Voor de Han Nakken prijs 2010 kon de jury een keuze maken uit 6 bijdragen voor de wetenschapsprijs en 10 inzendingen voor de praktijkprijs.

Han Nakken
De Han Nakken Lezing en de Han Nakken prijs zijn een eerbetoon aan het werk van de in juli van dit jaar overleden prof. dr. Han Nakken. Hij wordt gezien als pionier op het gebied van onderzoek naar het verbeteren van zorg voor personen met zeer ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen. De lezing is een initiatief van het Research Centre on Profound and Multiple Disabilities (PMD). Met dit initiatief wil het Centre het gedachtegoed van Nakken eren.

-----
Noot voor de redactie
Voor meer informatie over de prijswinnaars kunt u contact opnemen met:
Prof. dr. A.J.J.M. (Wied) Ruijssenaars (050 363 6425)

Laatst gewijzigd:05 april 2019 11:20

Meer nieuws