Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Behavioural and Social Sciences PedOn Research Research Centre PMD Han Nakken prijs

Han Nakken prijs 2010

De eerste Han Nakken prijs is uitgereikt in december 2010 tijdens de Han Nakken lezing.

Winnaar Wetenschappelijke prijs 2010
De prijs voor de beste wetenschappelijke prestatie ging naar Aly Waninge van Visio, een organisatie voor revalidatie en training van mensen met een visuele beperking. Zij kreeg de prijs voor het artikel: ‘Feasability and reliability of body composition measurements in adults with severe intellectual and sensory disabilities’. De jury vond haar artikel “zeer inventief, origineel, vernieuwend en creatief. Een goed opgezette studie die een aanzet geeft om meer aandacht aan de gezondheid van de doelgroep te besteden. Het is een belangrijke bijdrage aan ons inzicht, mede gezien de langzaam toenemende gemiddelde leeftijd van mensen met een ernstige handicap.”

Winnaar Praktijk prijs 2010
Irmi Masselink won met de cd-rom ‘Tim Adams’ de praktijkprijs. De essentie van dit project is de toepassing van de methodiek ‘Kijk naar wat we zeggen’ op het veranderen van de woonsituatie van cliënten met ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen, in nauwe samenwerking met ouders. De jury was onverdeeld positief over haar product waarmee cliënten zichzelf kunnen introduceren bij nieuwe begeleiders. Volgens de jury is het ‘een originele bijdrage waarbij gebruikt gemaakt is van moderne technieken. Een beter voorbeeld van cliënt centraal stellen is er niet. Het is sterk gericht op het individu en de kwaliteit van leven en de ouders worden, als ervaringsdeskundigen, op een mooie manier betrokken’. Irmi Masselink werkt als orthopedagoog bij Promens Care, een organisatie voor kinderen en volwassen met een beperking in de provincies Groningen en Drenthe.

De methodiek ‘Kijk naar wat we zeggen’ is gedurende een periode van 15 jaar ontwikkeld door een viertal instellingen behorende tot het werkverband De Open Ankh (nu Zorgcoöperatie Nederland geheten). De eer voor deze inspanning komt Adriënne van den Berg, Hans Pekelharing en Gertie van Nijen toe.

Han Nakken Lezing 2010

De eerste Han Nakken lezing werd op 7 december 2010 uitgesproken door Groningse hoogleraar Orthopedagogiek prof. dr. Carla Vlaskamp: “Niet in evenwicht, behandelingsvormen voor kinderen met ernstige meervoudige beperkingen”.

Laatst gewijzigd:05 april 2019 11:20