Skip to ContentSkip to Navigation
About usFaculty of Behavioural and Social SciencesPedOnResearchResearch Centre PMD

Research Centre on Profound and Multiple Disabilities

Doel van het Research Centre is het bundelen en uitdragen van wetenschappelijke kennis in nauwe wisselwerking met de praktijk op het gebied van personen met ernstige meervoudige beperkingen. Het Research Centre richt zich hierbij specifiek op twee doelgroepen: personen met (zeer) ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen (ZEVMB) en personen met aangeboren of verworven doofblindheid (DB).

Het Research Centre is onderdeel van de afdeling orthopedagogiek van de Rijksuniversiteit Groningen. De onderzoekslijn 'ZEVMB' staat onder leiding van prof. dr Carla Vlaskamp en dr Annette van der Putten. De onderzoekslijn 'DB' staat onder leiding van prof. dr Marleen Janssen.

Algemeen adres

Research Centre PMD
Grote Rozenstraat 38
9712 TJ Groningen

Projecten

onderzoekslijn ‘Opvoeding en ondersteuning van mensen met (zeer) ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen’

o.l.v. Dr. Annette van der Putten en emeritus hoogleraar prof.dr. C. Vlaskamp

Annet ten Brug Annet.ten.brug@rug.nl

Multi Sensory Storytelling

Psychometrische kwaliteit van diagnostische instrumenten

Leontien Bossink l.w.m.bossink@rug.nl Motorische activering van volwassenen met EMB

Aafke Kamstra aafke.kamstra@rug.nl

Sociale contacten van mensen met EMB
Jorien Luijkx j.luijkx@rug.nl Meningen en ervaringen van ouders en broers en zussen binnen gezinnen met kinderen met EMB
Kirsten van den Bosch k.a.van.den.bosch@rug.nl Auditieve omgeving
Petra Poppes p.poppes@rug.nl Gedragsproblemen
Gertruud Schalen g.h.schalen@rug.nl Motorische ontwikkeling van jonge kinderen
Leentje van Alphen h.j.m.van.alphen@rug.nl Ontwikkeling van een interventie ter bevordering van de motorische activering
Sanne Everaarts s.everaarts@rug.nl Samen naar school
Yvonne van Dijk y.van.dijk@rug.nl Expertise overdracht tussen begeleiders

Dr. Annette van der Putten (A.A.J.van.der.Putten@rug.nl), prof. dr. Carla Vlaskamp (C.Vlaskamp@rug.nl) en prof. dr. Wied Ruijssenaars (a.j.j.m.ruijssenaars@rug.nl) zijn betrokken als promotor of co-promotor bij bovenstaande onderzoeken.

Nieuws

12 oktober 2017: Research Centre on Profound and Multiple Disabilities verheugd over aandacht in regeerakkoord voor mensen met een zeer ernstige verstandelijke en meervoudige beperking

2 juni 2016: Expertisecentrum EMB als brug tussen wetenschap en praktijk

Laatst gewijzigd:05 april 2019 11:20