Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Behavioural and Social Sciences PedOn Research LHBT onderzoek

Informatiebrief

Zelfmoordpreventie onder lesbische, homo, bi en transgender (LHBT) jongeren

Beste (mogelijke) deelnemer,

Dit onderzoek wordt uitgevoerd door de Rijksuniversiteit Groningen in samenwerking met PratenOnline. De ethische commissie van de afdeling Pedagogiek en Onderwijswetenschappen heeft dit onderzoek goedgekeurd.

Doel van het onderzoek

In dit onderzoek bekijken we of een online behandeling voor LHBT jongeren (16 – 27 jaar), die gedachten aan zelfmoord hebben, helpt bij het verminderen van deze gedachten. Daarnaast onderzoeken we of de behandeling helpt bij het omgaan met moeilijke situaties rondom je seksuele oriëntatie of genderidentiteit. In de behandeling zullen onderwerpen zoals seksuele oriëntatie en genderidentiteit aan bod komen. Ook als je je zelf niet LHBT noemt, maar wel die gevoelens herkent, kun je deelnemen. Na afloop van het onderzoek zullen de resultaten anoniem gepubliceerd worden (zonder jouw persoonsgegevens).

Wat meedoen inhoudt

De behandeling duurt in totaal 8 weken. Drie maanden na je laatste chatsessie vragen we je nog één keer een vragenlijst in te vullen.

Elke week heb je één chatsessie met een hulpverlener van PratenOnline van ongeveer 45 minuten. We vragen je ook om elke week een korte opdracht te maken en vragenlijst in te vullen. De opdrachten bestaan onder andere uit het bijhouden van situaties over LHBT gevoelens en zelfmoordgedachten.

Het maken van de opdrachten zal per week ongeveer 10 tot 15 minuten duren. Wat je in je behandeling bespreekt met de hulpverlener wordt niet gedeeld met de onderzoekers en wordt niet gebruikt voor het onderzoek. Alleen de ingevulde vragenlijsten worden gebruikt voor het onderzoek.

Als je na de behandeling behoefte hebt aan meer hulp dan kun je dit met de hulpverlener van PratenOnline bespreken.

Na de behandeling zullen we in een vragenlijst vragen of je nog wilt deelnemen aan een telefonisch of face-to-face interview over jouw ervaringen tijdens de chatsessies met PratenOnline.

Vragenlijsten

Op vier momenten wordt er een lange vragenlijst afgenomen (max. 30 minuten per keer); een keer vóór de eerste chatsessie, een keer na ongeveer vier weken, een keer na de laatste chatsessie en nog één keer drie maanden na de laatste chatsessie. Ná elke wekelijkse chatsessie vragen we je ook een korte vragenlijst in te vullen (max. 10 minuten). De vragen gaan over het hebben van zelfmoordgedachten, hoe je je seksuele oriëntatie en of genderidentiteit ervaart en hoe je hier mee omgaat.

Je kunt bij de vragenlijsten via een link die we naar je emaillen.

Wat je in de vragenlijst invult, geven wij niet door aan de behandelaar. Er is één uitzondering: als je in de vragenlijst aankruist dat je kort geleden een zelfmoordpoging deed, dan geven wij dit door aan de hulpverlener van PratenOnline zodat zij dit met je kunnen bespreken.

Herinneringen
Als je vergeet een vragenlijst in te vullen sturen we je een herinnering per e-mail. Zonder reactie van jou volgt daarop nog een schriftelijke herinnering via een whatsapp of SMS bericht. Daarom zullen we in het toestemmingsformulier vragen naar je telefoonnummer.

Vergoeding voor meedoen

Je krijgt online cadeaubonnen voor het invullen van de vragenlijsten.

  • Na het invullen van de vragenlijst na de 4e sessie krijg je een cadeaubon van 6 euro.
  • Na het invullen van de vragenlijst na de 8e sessie krijg je een cadeaubon van 6 euro.
  • Na het invullen van de vragenlijst 3 maanden na je laatste sessie, ontvang je een cadeaubon van 6 euro.

Als je niet wilt meedoen of wilt stoppen met het onderzoek

Je beslist zelf of je meedoet aan het onderzoek. Deelname is vrijwillig. Je kunt altijd stoppen, ook tijdens het onderzoek. Je hoeft niet te zeggen waarom je stopt. Wel is het belangrijk dat je dit meldt aan de hulpverlener én aan de onderzoeker via het mailadres: jennifer.de.lange rug.nl). De gegevens die tot dat moment zijn verzameld, worden gebruikt voor het onderzoek.

Als je niet wilt meedoen aan dit onderzoek, maar je wil de reguliere chatsessies van PratenOnline volgen, dan kun je dat op elk moment aangeven.

Het is belangrijk dat je contact opneemt met de behandelaar en onderzoekers:

  • Als je niet bij de sessie aanwezig kunt zijn.
  • Als je in een ziekenhuis wordt opgenomen of behandeld.
  • Als je niet meer mee wilt doen aan het onderzoek.
Gebruik en bewaren van je gegevens

Om je privacy te beschermen krijgen je gegevens een code. Je naam en andere gegevens die jou kunnen identificeren worden daarbij weggelaten. De code blijft veilig opgeborgen bij de Rijksuniversiteit Groningen en wordt niet gedeeld met PratenOnline of de hulpverleners. Ook in rapporten en publicaties over het onderzoek zijn de gegevens niet tot jou te herleiden.

Bewaartermijn gegevens

Je gegevens moeten 15 jaar worden bewaard op de beveiligde virtuele omgeving van de Rijksuniversiteit Groningen. Op het behandelplatform van PratenOnline worden je gegevens verwijderd na het afronden van het onderzoek.

Bewaren en gebruik van gegevens

Je geanonimiseerde gegevens kunnen na afloop van dit onderzoek ook nog van belang zijn voor ander wetenschappelijk onderzoek op het gebied van zelfmoordgedachten bij LHBT jongeren en jongvolwassenen. Je kunt op het toestemmingsformulier aangeven of je hier wel of niet mee instemt. Indien je hier niet mee instemt, kun je gewoon deelnemen aan het huidige onderzoek.

Meer informatie over je rechten bij verwerking van gegevens

Je kunt contact opnemen met de Functionaris voor de Gegevensbescherming van de instelling (privacy@rug.nl) of de Autoriteit Persoonsgegevens.

Bij vragen kun je contact opnemen met de uitvoerend onderzoeker: Jennifer de Lange (jennifer.de.lange rug.nl of 050 363 2602).

Als je direct iemand wilt spreken kun je contact opnemen met de crisislijn van 113 Zelfmoordpreventie: www.113.nl of 0800-0113

Laatst gewijzigd:05 januari 2021 10:10