Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Behavioural and Social Sciences PedOn Research LHBT onderzoek

De behandeling

Behandeling specifiek voor LHBT jongeren

In de behandeling ga je werken aan het leren omgaan met lastige situaties rondom je seksuele oriëntatie of genderidentitei en aan het verminderen van zelfmoordgedachtent . De behandeling bestaat uit 8 wekelijkse chatsessies. Deze chatsessies duren ongeveer 45 minuten. Ook zijn er huiswerkopdrachten.

De behandeling wordt uitgevoerd door hulpverleners van PratenOnline en vindt plaats via hun website. PratenOnline is een organisatie die jongeren die zich down of gespannen voelen helpt, door middel van online hulpverlening.

Wat je in je behandeling bespreekt met de hulpverlener wordt niet gedeeld met de onderzoekers en wordt niet gebruikt voor het onderzoek. Alleen de ingevulde vragenlijsten worden gebruikt voor het onderzoek.

Als je direct iemand wilt spreken kun je contact opnemen met de crisislijn van 113 Zelfmoordpreventie: www.113.nl of 0800-0113

Laatst gewijzigd:22 september 2021 15:31