Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Behavioural and Social Sciences PedOn Research Differentiatie

Wat betekent het voor u?

Gedurende het schooljaar 2018-2019 zullen we het onderzoek gaan uitvoeren. Hiervoor zijn we op zoek naar docenten die in het schooljaar 2018-2019 lesgeven aan het tweede leerjaar van het vmbo en samen met hun leerlingen willen deelnemen aan ons project. We zoeken docenten voor de vakken Nederlands, Engels, wiskunde en rekenen binnen de richtingen gl, tl en mavo.

Als school kunt u ervoor kiezen om deel te nemen aan het kortlopende dan wel langlopende deel van het onderzoek. Wanneer u er voor kiest om deel te nemen aan het kortlopende deel zal dit eenmalig ongeveer een uur tijd in beslag nemen. Het langlopende deel van het onderzoek zal gedurende het hele schooljaar plaatsvinden.

Hieronder kunt u lezen wat deelname aan het project betekent voor docenten en leerlingen.

Wat betekent deelname voor docenten?

Wanneer u als docent deelneemt aan het kortlopende deel van het onderzoek, vragen wij u eenmalig een vragenlijst in te vullen. Daarnaast vragen we u om deel te nemen aan een interview. Het is overigens ook mogelijk alleen deel te nemen aan de vragenlijst. Dit kortlopende deel van het onderzoek zal plaatsvinden gedurende het schooljaar 2018-2019. 

Wanneer u deelneemt aan het langlopende deel van het onderzoek vragen we u, naast bovenstaande, om gedurende zo’n 20 weken van het schooljaar een dagboek in te vullen. Dit dagboek heeft betrekking op uw eigen lessen en zal zo'n twee- tot driemaal per week worden ingevuld middels een app. Het invullen hiervan kost ongeveer 5 minuten. Daarnaast zouden we graag negen lesobservaties willen doen, verdeeld over drie periodes in het schooljaar. Het langlopende deel van het onderzoek neemt gedurende het gehele schooljaar 2018-2019 enige tijd in beslag. 

Kortlopende deel

Langlopende deel
  • het eenmalig invullen van een vragenlijst;
  • het eenmalig deelnemen aan een interview.
  • het invullen van herhaalde vragenlijsten;
  • het eenmalig deelnemen aan een interview;
  • het deelnemen aan een negental lesobservaties;
  • het invullen van een dagboek, gedurende 20 weken.

Wat betekent deelname voor leerlingen?

Bij deelname aan het kortlopende deel van het onderzoek, verzamelen we een aantal achtergrondkenmerken van de leerlingen. Daarnaast vragen we de leerlingen eenmalig een vragenlijst in te vullen om hun sociaal emotionele gezondheid in kaart te brengen. 

Wanneer uw school deelneemt aan het langlopende deel van het onderzoek vragen we de leerlingen, naast het bovenstaande, een dagboek in te vullen middels een app. Gedurende 20 weken zullen zij na afloop van de les van de deelnemende docent het dagboek invullen. Dit zal zo'n twee- tot driemaal per week zijn en kost ongeveer vijf minuten per keer. Met dit dagboek meten we de motivatie en ervaringen van de leerlingen in deze les. Daarnaast zullen er gedurende het schooljaar negen lesobservaties worden uitgevoerd, verspreid over drie periodes. Voorafgaand aan deze periodes met observaties vullen de leerlingen een korte vragenlijst in. Voor deelname aan het langlopende deel van het onderzoek vragen we toestemming aan de ouders/verzorgers van de leerlingen.

Kortlopende deel

Langlopende deel
  • het eenmalig invullen van een vragenlijst.
  • het viermaal invullen van een vragenlijst;
  • het deelnemen aan een negental lesobservaties;
  • het invullen van een dagboek, gedurende 20 weken.
Laatst gewijzigd:05 april 2019 11:22