Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Behavioural and Social Sciences PedOn Research Differentiatie

Onderzoeksteam

De volgende onderzoekers zijn betrokken bij het project 'Differentiatie binnenstebuiten'.

Alianne Bakker

Alianne Bakker, MSc (hoofdonderzoeker)
Mijn naam is Alianne Bakker en sinds september 2017 ben ik als promovendus betrokken bij het project. Voorheen heb ik als docent in het vo gewerkt en daarnaast de masters Orthopedagogiek en Onderwijskunde afgerond aan de RUG. Tijdens het schrijven van mijn thesissen ben ik erg gemotiveerd geraakt voor het doen van onderzoek. Omdat ik vanuit de praktijk weet hoe lastig het kan zijn om goed aan te sluiten op verschillen tussen leerlingen, is dit voor mij een grote drijfveer om me met dit onderzoeksproject bezig te houden.

.

Judith Loopers, MSc (hoofdonderzoeker)
Mijn naam is Judith Loopers en sinds september 2017 ben ik als promovendus betrokken bij ‘Differentiatie binnenstebuiten’. Ik heb de masters Algemene Pedagogiek en Onderwijskunde afgerond aan de RUG. Tijdens mijn scriptie voor Onderwijskunde was ik betrokken bij een pilot voor het huidige project. Het schrijven van deze scriptie en de interessante uitkomsten hebben mij zo enthousiast gemaakt dat ik mij nu vier jaar lang met dit project bezig ga houden.

.

Prof. dr. Alexander Minnaert
Alexander Minnaert is hoogleraar Orthopedagogiek en Klinische Onderwijskunde op de afdeling Orthopedagogiek van de Rijksuniversiteit Groningen. Daarnaast is hij projectleider van de onderzoekslijn Leer- en onderwijsproblemen. Alexander heeft veel kennis op het gebied van motivatie en leerproblemen. Zijn onderzoek richt zich op motivatie en emotie, leeromgevingen en de relatie tussen de docent en de leerlingen. Alexander is als promotor betrokken bij het project.

.

Dr. Elisa Kupers
Elisa Kupers is universitair docent op de afdeling Orthopedagogiek van de Rijksuniversiteit Groningen. Elisa is gespecialiseerd in het analyseren van docent-leerling interacties. Zo deed ze onderzoek naar het bevorderen van competentie, autonomie en verbondenheid in één-op-één-interacties in muzieklessen. Elisa is als co-promotor / dagelijks begeleider van Alianne en Judith betrokken bij het project.

.

Dr. Anke de Boer
Anke de Boer is universitair hoofddocent op de afdeling Orthopedagogiek van de Rijksuniversiteit Groningen. Anke doet onderzoek naar kinderen met speciale onderwijsbehoeften en passend onderwijs. Hierbij richt ze zich voornamelijk op de sociale participatie van de leerlingen en het handelen van de leerkracht in de klas. Anke is als co-promotor betrokken bij het project.

.

Dr. Frank de Jong
Frank de Jong is lector Responsief onderwijs en Kenniscreatie en ecologisch intelligent denken op de Aeres Hogeschool Wageningen. Frank heeft veel ervaring met het doen van onderzoek in het vmbo. Zo onderzocht hij onder andere responsief handelen van docenten en zelfregulerend leren van leerlingen. Frank is als co-promotor betrokken bij het project.

Laatst gewijzigd:12 juli 2021 10:24