Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Behavioural and Social Sciences PedOn Organization Medewerkers

Basiseenheid Pedagogiek

Naam Functie/taken t.b.v. Vakgebied Telefoon
Alsema, M.W. Secretaresse Pedagogiek, MT Pedok 0503636500
Amsing, dr. H.T.A. universitair docent Nederlands onderwijssysteem, Vormgeving van het onderwijs 0503636498
Bakker, dr. P.C.M. universitair hoofddocent Historische pedagogiek; Geschiedenis van opvoeding en zorg; Voorlichtingskunde; Pedagogiek als professie; Theorie en methodologie van de historische pedagogiek 0503636489
Bergen, dr. D.D. van universitair hoofddocent Interculturele Pedagogiek / jeugdsociologie 0503634193
Blom, B. MSc. Onderwijsmedewerker Mentoraat 0503636638
Dekker, prof. dr. J.J.H. Hoogleraar Grondslagen van de pedagogiek, in het bijzonder de algemene, wijgerige en historische pedagogiek. 0503636497
Dekker, drs. M. Promovendus Grondslagen van de Pedagogiek 0503636373
Dellen, dr. T. van universitair docent Levenlang leren; Human Resource Development; Organisatiekunde; Kennisontwikkeling en innovatie; Ontwikkelingspsychologie 0503636636
Greveling, L. MSc. Onderwijsmedewerker 0503636178
Kroeze-Veen, M.J. Secretaresse Pedagogiek, Toelatingscommissie 0503636540
Linden, drs. C.J. van der universitair docent Levenlang Leren 0503636568
Meijer, dr. W.A.J. universitair hoofddocent Filosofie van de pedagogiek; Pedagogische taken van het onderwijs; Discoursanalyse 0503636491
Molen, H. van der medewerker administratie 0503636477
Nijdam, F. MSc. Onderwijsmedewerker Mentoraat 0503634292
Parlevliet, S universitair hoofddocent Education in Culture 0503636433
Ploeg, dr. P.A. van der universitair docent Grondslagen van de Pedagogiek 0503636409
Schreuder, dr. P.R. universitair docent Theoretische pedagogiek; Pedagogiek van het jonge kind;  Pedagogische taken van het onderwijs; Multiculturaliteit en algemene vorming

0503636526

Timmerman, M.C. Prof.dr. Directeur Onderwijs / Hoogleraar Jeugdbeleid; Onderwijs en maatschappelijke ongelijkheid, Interviewanalyse 0503636235
Veltman, T. drs. Onderwijsmedewerker Mentoraat 0503637606
Zeelen, dr. J.J.M. universitair hoofddocent Levenlang leren; Volwasseneneducatie 0503636510
Laatst gewijzigd:20 november 2021 12:45