Skip to ContentSkip to Navigation
About usFaculty of Behavioural and Social SciencesPedOnOrganization

Directie

De afdeling Pedagogische en Onderwijswetenschappen staat onder leiding van een opleidings- en een onderzoeksdirecteur. Deze worden benoemd door het Faculteitsbestuur. De opleidingsdirecteur is verantwoordelijk voor de organisatie en kwaliteit van het onderwijs. De onderzoeksdirecteur is verantwoordelijk voor de organisatie en kwaliteit van het onderzoek dat is ondergebracht in het onderzoeksinstituut Gronings Instituut voor Onderzoek van Onderwijs, Opvoeding en Ontwikkeling (GION). Overleg over de dagelijkse gang van zaken vindt plaats in vijf basiseenheden:

  • Pedagogiek
  • Onderwijskunde
  • Orthopedagogiek: Leren en Ontwikkeling
  • Orthopedagogiek: Gedrag en Opvoeding
  • Jeugdstudies

Directeur Onderwijs: dr. H.T.A. Amsing
Directeur Onderzoek: prof. dr. H.W.E. Grietens

Laatst gewijzigd:05 april 2019 11:23
printView this page in: English