Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Behavioural and Social Sciences PedOn

Vijftig jaar Orthopedagogiek Groningen: Feestelijk Symposium in MartiniPlaza op 8 juni en themanummer tijdschrift ‘Orthopedagogiek: Onderzoek en Praktijk’

31 mei 2018

In september 1968 schoven de eerste studenten Orthopedagogiek aan in de collegebanken bij professor Wilhelmina Bladergroen. Nu, 50 jaar later, staat de Basiseenheid Orthopedagogiek van de Rijksuniversiteit Groningen stil bij haar 50-jarig bestaan. Dat lustrum viert de Basiseenheid met een feestelijk symposium in MartiniPlaza op vrijdag 8 juni as. en de uitgifte van een themanummer van het tijdschrift ‘Orthopedagogiek: Onderzoek en Praktijk’ over orthopedagogisch onderzoek en praktijk in Groningen.

Mix van verleden, heden én toekomst

"Natuurlijk is er tijdens de festiviteiten aandacht voor prof. Bladergroen", aldus dr. Jana Knot-Dickscheit, voorzitter van het organisatiecomité. "Zij is de grondlegger van het orthopedagogisch onderzoek en onderwijs in Groningen en haar manier van denken is nog steeds heel actueel. Maar we kijken zeker niet alleen terug tijdens het symposium. Het programma is een mix van verleden, heden én toekomst!". Op het programma staan lezingen door (internationale) sprekers over orthopedagogisch (praktijk-)onderzoek bij diverse doelgroepen en in diverse settings.

Emeritus hoogleraar prof. dr. Wied Ruijssenaars interviewt tijdens de dag oud-studenten waaronder prof. mr. dr. Margrite Kalverboer, nu nationaal Kinderombudsman, drs. Agnes Wolbert (voormalig lid Tweede Kamer met domein gehandicaptenbeleid) en drs. Agniet van der Blij (een van de eerste studenten orthopedagogiek en eerste studieadviseur van de opleiding). Tevens interviewt hij medewerkers van het eerste uur. De toekomst van het vakgebied wordt door de promovendi van de basiseenheid belicht. Zij blikken in een videopresentatie vooruit op de toekomst van de Orthopedagogiek in Groningen.

Het symposium in de Springerzaal van MartiniPlaza wordt geopend door Wethouder Sociale Zaken en Jeugdzorg uit de gemeente Groningen Mattias Gijsbertsen, samen met prof. dr. Hans Grietens, Voorzitter Basiseenheid Orthopedagogiek, en de decaan van de faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen prof. dr. Kees Aarts.

Themanummer ‘Orthopedagogiek: Onderzoek en Praktijk’

Tijdens het feestelijke symposium wordt ook een speciaal themanummer van het tijdschrift 'Orthopedagogiek: Onderzoek en Praktijk' gepresenteerd over 50 jaar Orthopedagogiek in Groningen met bijdragen van verschillende stafmedewerkers en emeriti. “Het themanummer laat zien dat er een breed scala aan orthopedagogisch onderzoek in Groningen wordt uitgevoerd, wetenschappelijk vernieuwend en geworteld in de orthopedagogische praktijk”, volgens dr. Jana Knot-Dickscheit.

Korte historische schets

In oktober 1966 werd het Instituut Orthopedagogiek opgericht onder leiding van professor Wilhelmina Bladergroen. De eerste studenten begonnen in 1968 met de opleiding Orthopedagogiek. Orthopedagogiek in Groningen heeft zich in de 50 jaar ontwikkeld tot een basiseenheid met zo’n 90 medewerkers. De basiseenheid verzorgt onder meer de mastertrack Orthopedagogiek en de wereldwijd unieke internationale masteropleiding ‘Communication and Deafblindness’. Het Universitair Ambulatorium Groningen biedt ruimte voor klinisch werk en er wordt samengewerkt met de praktijk.

Meer informatie

 • Voor meer informatie het lustrum verwijzen wij u naar de website. Op de website vindt u herinneringen aan de 50-jarige historie van de Basiseenheid Orthopedagogiek.
 • Vragen? Neem contact op met Dr. Jana Knot-Dickscheit, voorzitter van het organisatiecomité 50 jaar Orthopedagogiek Groningen: j.knot-dickscheit rug.nl

Laatst gewijzigd:05 april 2019 11:16

Meer nieuws

 • 17 mei 2022

  Matthijs Warrens bevorderd tot adjunct hoogleraar

  Matthijs Warrens is bevorderd tot adjunct hoogleraar aan de RUG, met als leerstoel ‘Onderwijswetenschappen, in het bijzonder de modellering van onderwijsdata’.

 • 02 mei 2022

  Jouke de Vries en Arie Dijkstra spreken op Bevrijdingsfestival

  Collegevoorzitter Jouke de Vries en hoogleraar Arie Dijkstra houden donderdag 5 mei beiden een toespraak op het Bevrijdingsfestival Groningen.

 • 12 april 2022

  De kwetsbaarheid van lhbt'ers

  Waarom toch blijven seksualiteit en gender zulke teergevoelige onderwerpen in onze samenleving? Ondanks ons liberale klimaat lopen leden van de lhbt-gemeenschap ook in Nederland vaker dan anderen tegen fysieke of mentale gezondheidsproblemen aan....