Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Behavioural and Social Sciences PedOn

Opvoedings-/ondersteuningsprogramma erkend als effectieve interventie

11 september 2015

Het Opvoedings-/ondersteuningsprogramma van Prof. dr. Carla Vlaskamp is door de erkenningscommissie gehandicaptenzorg van Vilans erkend als effectieve interventie. Met het programma leren zorgprofessionals, in nauwe samenwerking met ouders, over kinderen en volwassenen met (zeer) ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen. Ook wordt steeds bepaald of de ondersteuning aansluit bij de vraag (wensen en behoeften) van de persoon waardoor deze zich maximaal ontplooit. Prof. dr. Carla Vlaskamp is verbonden aan het Research Centre on Profound and Multiple Disabilities van Rijksuniversiteit Groningen.

Onderzoek wijst uit dat werken met het Opvoedings-/ondersteuningsprogramma leidt tot een betere interpretatie van het gedrag van de persoon met beperkingen door de zorgprofessional en een betere aansluiting van de ondersteuning aan de behoeften van de persoon.

Indrukwekkende hoeveelheid materiaal

De erkenningscommissie oordeelde onder andere dat er een indrukwekkende hoeveelheid aan instrumenten, lijsten en handboeken beschikbaar is en een sterk punt van het Opvoedings-/ondersteuningsprogramma is dat ‘directe medewerkers’ na toepassing van het programma minder handelingsverlegen zijn.

Juiste ondersteuning bieden

Dr. Annette van der Putten van Rijksuniversiteit Groningen, nauw betrokken bij de ontwikkeling van het Opvoedings-/ondersteuningsprogramma: ‘Mijn persoonlijke drijfveer is het verbeteren van de kwaliteit van bestaan van personen met (zeer) ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen door deze groep de juiste ondersteuning te bieden.’

‘Wat mij betreft kan dat alleen door hen te beschouwen als personen die ondanks hun beperkingen zich wel degelijk ontwikkelen en een relatie aangaan met hun omgeving. Deze aspecten (ontwikkelen en aangaan van een relatie) worden alleen bereikt door interdisciplinair en methodisch te werken.’

Erkenningstraject interventies gehandicaptenzorg

In de gehandicaptenzorg zijn veel goede interventies ontwikkeld. Toch zijn ze voor andere professionals vaak moeilijk te vinden en vergelijken. Het erkenningstraject geeft inzicht in goed onderbouwde en/of effectieve interventies. 2 onafhankelijke commissies (gehandicaptenzorg en ouderenzorg) onder voorzitterschap van prof. dr. Pauline Meurs beoordelen de ingediende interventies.

Meer informatie:

Laatst gewijzigd:05 april 2019 11:20

Meer nieuws

 • 10 juli 2020

  ENLIGHT recognized as a European University

  The ENLIGHT consortium of nine European universities, including the University of Groningen, was selected within the framework of the second call for ‘European Universities’, the European Commission's pilot program for new multilateral networks....

 • 08 juli 2020

  Piekopvang in Groningen voorbereid voor internationale studenten

  Aan het einde van de zomer komen er naast veel Nederlandse studenten ook internationale studenten naar Groningen om voor kortere of langere tijd te studeren aan de Hanzehogeschool Groningen (HG) of de Rijksuniversiteit Groningen (RUG). Vanwege de...

 • 01 juli 2020

  Sander de Hosson Alumnus van het Jaar 2019

  Longarts Sander de Hosson is door de Rijksuniversiteit Groningen verkozen tot Alumnus van het Jaar 2019. Hij ontvangt de prijs voor de indringende wijze waarop hij aandacht vraagt voor de emotionele kant van de palliatieve zorg en voor het onder...