Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Behavioural and Social Sciences PedOn

Opvoedings-/ondersteuningsprogramma erkend als effectieve interventie

11 september 2015

Het Opvoedings-/ondersteuningsprogramma van Prof. dr. Carla Vlaskamp is door de erkenningscommissie gehandicaptenzorg van Vilans erkend als effectieve interventie. Met het programma leren zorgprofessionals, in nauwe samenwerking met ouders, over kinderen en volwassenen met (zeer) ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen. Ook wordt steeds bepaald of de ondersteuning aansluit bij de vraag (wensen en behoeften) van de persoon waardoor deze zich maximaal ontplooit. Prof. dr. Carla Vlaskamp is verbonden aan het Research Centre on Profound and Multiple Disabilities van Rijksuniversiteit Groningen.

Onderzoek wijst uit dat werken met het Opvoedings-/ondersteuningsprogramma leidt tot een betere interpretatie van het gedrag van de persoon met beperkingen door de zorgprofessional en een betere aansluiting van de ondersteuning aan de behoeften van de persoon.

Indrukwekkende hoeveelheid materiaal

De erkenningscommissie oordeelde onder andere dat er een indrukwekkende hoeveelheid aan instrumenten, lijsten en handboeken beschikbaar is en een sterk punt van het Opvoedings-/ondersteuningsprogramma is dat ‘directe medewerkers’ na toepassing van het programma minder handelingsverlegen zijn.

Juiste ondersteuning bieden

Dr. Annette van der Putten van Rijksuniversiteit Groningen, nauw betrokken bij de ontwikkeling van het Opvoedings-/ondersteuningsprogramma: ‘Mijn persoonlijke drijfveer is het verbeteren van de kwaliteit van bestaan van personen met (zeer) ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen door deze groep de juiste ondersteuning te bieden.’

‘Wat mij betreft kan dat alleen door hen te beschouwen als personen die ondanks hun beperkingen zich wel degelijk ontwikkelen en een relatie aangaan met hun omgeving. Deze aspecten (ontwikkelen en aangaan van een relatie) worden alleen bereikt door interdisciplinair en methodisch te werken.’

Erkenningstraject interventies gehandicaptenzorg

In de gehandicaptenzorg zijn veel goede interventies ontwikkeld. Toch zijn ze voor andere professionals vaak moeilijk te vinden en vergelijken. Het erkenningstraject geeft inzicht in goed onderbouwde en/of effectieve interventies. 2 onafhankelijke commissies (gehandicaptenzorg en ouderenzorg) onder voorzitterschap van prof. dr. Pauline Meurs beoordelen de ingediende interventies.

Meer informatie:

Laatst gewijzigd:24 maart 2021 14:22

Meer nieuws

 • 16 april 2024

  RUG ondertekent Barcelona Declaration on Open Research Information

  De Rijksuniversiteit Groningen heeft de Barcelona Declaration on Open Research Information (Verklaring Open Onderzoeksinformatie) officieel ondertekend. Dit wordt gezien als een grote stap richting verantwoordelijke onderzoeksbeoordeling en open...

 • 02 april 2024

  Vliegen op houtstof

  In Makers van de RUG belichten we elke twee weken een onderzoeker die iets concreets heeft ontwikkeld: van zelfgemaakte meetapparatuur voor wetenschappelijk onderzoek tot kleine of grote producten die ons dagelijks leven kunnen veranderen. Zo...

 • 18 maart 2024

  VentureLab North helpt onderzoekers op weg naar succesvolle startups

  Het is menig onderzoeker al overkomen. Tijdens het werken vraag je je opeens af: zou dit niet ontzettend nuttig zijn voor de mensen buiten mijn onderzoeksveld? Er zijn allerlei manieren om onderzoeksinzichten te verspreiden. Denk bijvoorbeeld aan...