Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Behavioural and Social Sciences PedOn

Onderzoeksrapport 'Mijn Andere Thuis': goed luisteren naar jongeren in pleeg- en gezinshuiszorg belangrijk

29 april 2016
onderzoeksrapport ‘Mijn Andere Thuis'

Op 25 april 2016 is het onderzoeksrapport ‘Mijn Andere Thuis – een kwalitatieve studie naar de monitoring van het welzijn en de behoeften van jongeren in de pleeg- en gezinshuiszorg’ door Floor Schutte, MSc en prof. dr. Hans Grietens, Rijksuniversiteit Groningen, gepubliceerd. Het onderzoek is een onderdeel van het project Mijn Andere Thuis en is uitgevoerd in opdracht van Stichting Kinderpostzegels Nederland.

Het onderzoek vormt de basis voor de ontwikkeling van de app, één van de drie tools die, naast de film en de website, samen het instrument Mijn Andere Thuis uitmaken. Via de app kunnen jongeren in pleeggezinnen en gezinshuizen zich uitspreken over 8 thema´s die essentieel zijn voor de gezonde ontwikkeling van deze jongeren. Voor gemeenteambtenaren biedt dit een mogelijkheid om zich te verplaatsen in de leefwereld van deze jongeren en om, samen met aanbieders van pleegzorg en gezinshuizen, het gemeentelijk beleid op hun ontwikkelingsbehoeften af te stemmen.

Uit het onderzoek blijkt dat, als er goed en respectvol naar jongeren die in een pleeggezin of gezinshuis wonen geluisterd wordt, zij prima in staat zijn om te vertellen over hun ervaringen en behoeften. Jongeren vinden het belangrijk dat er naar hen wordt geluisterd en dat hun mening meeweegt in beslissingen. Tegelijkertijd begrijpen zij vaak dat het geven van je mening niet hetzelfde is als gelijk krijgen. Jongeren geven aan behoefte te hebben aan (meer) duidelijkheid, continuïteit en stabiliteit. Dit heeft zowel betrekking op hun plaatsingsgeschiedenis als op de hulpverleners die hen begeleiden. De jongeren zijn over het algemeen positief over hun pleeg- en gezinshuisouders, maar wisselend over de jeugdhulpprofessionals waarmee zij te maken hebben. Sommige jongeren zijn van mening  dat zowel het contact met hun hulpverleners als het contact met hun ouders beter afgestemd kan worden op hun werkelijke behoeften. Ten slotte geven jongeren aan dat zij, ondanks hun complexe voorgeschiedenis, zich vaak net zo voelen als hun leeftijdsgenoten en ook zo behandeld willen worden.

Als jongeren zich inzetten voor Mijn Andere Thuis en input geven aan gemeenten via de app, vinden zij het belangrijk dat gemeenten hieraan opvolging geven d.m.v. feedback en eventueel door het aanbieden van vervolgactiviteiten.

Voor de doorontwikkeling van Mijn Andere Thuis wordt aanbevolen dat er versies worden ontwikkeld voor jongere kinderen en voor jongeren met een  licht verstandelijke beperking.

Download hier de PDF van het onderzoeksrapport.

Mijn Andere Thuis www.mijnanderethuis.nl is ontwikkeld door Kinderpostzegels i.s.m. een groot aantal spelers uit het veld van pleegzorg en gezinshuizen, waaronder de jongeren zelf.

Laatst gewijzigd:21 juli 2020 14:13

Meer nieuws